Alergopodcast – MUDr. Jaroslava Orosová a MUDr. Miloš Jeseňák

ZAP

Vo vianočnom špeciáli Alergopodcastu – podcastu Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov – privítal Rado Baťo prezidenta Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie, profesora MUDr. Miloša Jeseňáka a prezidentku Zväzu ambulantných poskytovateľov MUDr. Jaroslavu Orosovú. Venovali sa aj aktuálnym otázkam, ktoré trápia slovenské zdravotníctvo.

K reformnému úsilu v zdravotníctve MUDr. Jaroslava Orosová povedala:

„Meníme fungovanie nemocničného sektora bez toho, aby sme nielenže posilnili, ale aby sme zachránili ambulantný sektor, ktorý je už dnes skolabovaný. Zredukujeme počty lôžok v nemocniciach, ale vôbec sme nevyriešili to, že ambulantný sektor je už dnes plne saturovaný a nedostatočný. Čiže nedokáže obsiahnuť pacientov, ktorých už dnes máme, a už vôbec nie pacientov, ktorých by mal “obhospodáriť”, keď pre nich nebudú miesta v nemocniciach.”

Podľa nej reforma nerieši mnohé problémy všeobecných lekárov a už vôbec nie problémy siete ambulancií špecialistov.

„Ako zástupcovia ambulantných poskytovateľov v celkovom merítku reformu odmietame, pretože nemôžeme riešiť len jednu časť už skolabovaného systému. Systém sa rieši nekoncepčne a následky z toho, že nemáme funkčný ambulantný systém budú pre pacienta viac škodou ako úžitkom.”

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok