Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Informácia k odmenám pre zdravotníckych pracovníkov

 

V nadväznosti na viaceré podnety členov ZAP v súvislosti s prijatými odmenami pre zdravotníckych pracovníkov si vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR bude preplácať zamestnávateľovi náklady vo výške n x 350 x 1,352, kde n je počet zdravotníckych pracovníkov, 350€ je hrubá mzda a koeficient 1,352 sú prostriedky vo výške 35,20% určené na pokrytie nákladov za odvody na strane zamestnávateľa.

Nastavené je krytie najvyššieho odvodového rámca zamestnávateľa (super hrubá mzda). Rozdiely v poskytnutých a reálne vyplatených prostriedkoch budú poskytovatelia/ zamestnávatelia/ vracať pri zúčtovaní. Rozdiel v platbe za odvody zamestnávateľa bude doplatený v druhej platbe, ktorá bude uskutočnená do konca kalendárneho roka 2021.

Tieto inštrukcie môžete zaslať svojim účtovníkom ku spracovaniu odmien do miezd.

 

 

Pridať komentár