Informácia k odmenám pre zdravotníckych pracovníkov

 

V nadväznosti na viaceré podnety členov ZAP v súvislosti s prijatými odmenami pre zdravotníckych pracovníkov si vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR bude preplácať zamestnávateľovi náklady vo výške n x 350 x 1,352, kde n je počet zdravotníckych pracovníkov, 350€ je hrubá mzda a koeficient 1,352 sú prostriedky vo výške 35,20% určené na pokrytie nákladov za odvody na strane zamestnávateľa.

Nastavené je krytie najvyššieho odvodového rámca zamestnávateľa (super hrubá mzda). Rozdiely v poskytnutých a reálne vyplatených prostriedkoch budú poskytovatelia/ zamestnávatelia/ vracať pri zúčtovaní. Rozdiel v platbe za odvody zamestnávateľa bude doplatený v druhej platbe, ktorá bude uskutočnená do konca kalendárneho roka 2021.

Tieto inštrukcie môžete zaslať svojim účtovníkom ku spracovaniu odmien do miezd.

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok