Ambulantní poskytovatelia nemôžu zvýšené náklady pretaviť do konečných cien zákazníkov – Rádiožurnál 16.10.2021

ZAP

Zväz ambulantných poskytovateľ sa na minulotýždňovej tlačovej besede v priestoroch AZZZ, ktorej témou bolo krátenie platieb za poistencov štátu vyjadril k hroziacim následkom, ktoré môže krátenie rozpočtu reálne spôsobiť. Okrem iného upozornil aj na neustále rastúce náklady ambulantných poskytovateľov, ktoré v budúcom roku okrem miezd, odvodov, či materiálneho zabezpečenia ambulancií výrazne vzrastú v oblasti energií a nájmov. Práve ambulantný sektor z pohľadu energetickej segmentácie zostal uväznený v priestore, s ktorým si sám neporadí. Napriek tomu, že reálne sa väčšina ambulancií na základe spotreby radí do takzvaného regulovaného segmentu, skutočnosť je iná. Väčšina ambulantných poskytovateľov – lekárov – ambulancií, nie je vlastníkmi odberných miest ! Ambulancie sídlia v priestoroch polikliník či súkromných objektov, s ktorými majú uzavreté nájomné zmluvy, súčasťou ktorých je platba za energie. Spomínané objekty, ako majitelia odberných miest, však objemom odberu spadajú do neregulovaného segmentu a teda sa ich priamo dotýkajú astronomicky narastajúce trhové ceny energetických komodít. Tieto následne ďalej refakturujú na základe reálnej spotreby svojim nájomníkom, teda ambulanciám. To znamená, že napriek tomu, že ambulancie reálne spotrebujú energie v objeme regulovaného zákazníka zaplatia za ne cenu ako zákazník neregulovaný. Na rozdiel od ostatných subjektov postihnutých vysokými cenami energií ambulantní poskytovatelia nemôžu zvýšené náklady pretaviť do konečných cien zákazníkov, v tomto prípade pacientov. Sú odkázaní na platby zdravotných poisťovní a musia sa riadiť platnými cenami výkonov.

Ambulantný sektor je dlhodobo podfinancovaný a v mnohých regiónoch a špecializáciách dokonca pod hranicou udržateľnosti o čom svedčí stále väčší počet zatvárajúcich sa ambulancií bez náhrady. Aj preto sme sa rozhodli na tento problém verejne upozorniť.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok