Delegáti Zväzu ambulantných poskytovateľov si za svoju prezidentku zvolili MUDr. Jaroslavu Orosovú

ZAP

V piatok dňa 19. Novembra 2021 na V. Riadnom Valnom zhromaždení v Trenčíne delegáti Zväzu ambulantných poskytovateľov jednohlasne zvolili za prezidentku združenia doterajšiu dočasne menovanú prezidentku a členku Správnej rady MUDr. Jaroslavu Orosovú.

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP-u:

„Vážim si dôveru, ktorú do mňa vložili členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov a budem robiť všetko podľa môjho najlepšieho svedomia a možností, aby sme v záujme pacientov zlepšili podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. V čase, kedy sa celý ambulantný sektor nachádza v stále prehlbujúcej sa personálnej i finančnej kríze a my už nedokážeme poskytovať starostlivosť v primeranej miere a kvalite, musíme zaujať rázne kroky. Verím, že riešenie spočíva v efektívnej spolupráci s našimi partnermi a inteligentnom a konštruktívnom dialógu s vládou a zdravotnými poisťovňami.“

Situácia v ambulantnom sektore dosiahla bod, kedy už niet cesty späť! Žijeme dobu, kedy chronicky podfinancovaný a personálne poddimenzovaný ambulantný sektor, ešte viac skúšaný pandémiou zažíva hlbokú krízu. Krízu, ktorá ako sa zdá, nie je zo strany vedenia tejto krajiny dostatočne riešená a zostáva bez vidiny svetlej budúcnosti. Chýba nám personál a zdroje. Vidíme odchádzať našich kolegov bez náhrady, niektorí z nich dokonca prehrali boj s Covidom a tak, pracujeme aj za nich, bez dostatočného personálno-materiálneho zázemia. Akoby toho nebolo dosť, reakciou vlády je nedostatočný rozpočet pre sektor zdravotníctva schválený na rok 2022, ktorý bol ešte krátený.

No všetko zlé,  je na niečo dobré. Súčasná kríza v zdravotníctve, ako i krátenie rozpočtu malo za následok zjednotenie profesijných združení zastupujúcich ambulantných aj nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti naprieč celým sektorom. Prišiel čas, kedy musíme odložiť súťaživosť, egá, vzájomné sympatie či antipatie a pokračovať jednotne a s odhodlaním,  s ktorým bola odštartovaná reforma zdravotníctva.

Práve preto je mimoriadne dôležité – dôležitejšie, než hocikedy predtým, aby sa lekári združovali v organizáciách ako je ZAP. Rovnako tak, ako je dôležitá a opodstatnená spolupráca všetkých organizácií naprieč celým zdravotníckym sektorom.

Čaká nás náročný koniec roka, ktorý je každoročne spojený s jednaniami so zdravotnými poisťovňami. Veríme však, že ich historicky prvá účasť na V. Valnom zhromaždení ZAP, ako i podnetná diskusia, ktorej boli účastní a počas ktorej mali možnosť priblížiť sa reálnym problém, s ktorými sa naši lekári každodenne potýkajú, sa na našich rokovania odrazí pozitívne.

Týmto by sme zároveň radi poďakovali všetkým našim hosťom, ktorí prišli vyjadriť našim členom slová podpory, vďaky či povzbudenia do ďalšej našej činnosti. Medzi nimi aj všetkým trom zdravotným poisťovniam za ich účasť a podporu na V. Valnom zhromaždení ZAP. Naša vďaka patrí aj ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému, ktorý sa pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohol osobne Valného zhromaždenia zúčastniť, no našiel si čas a nahral video príhovor, prostredníctvom ktorého vyjadril našim lekárom a členom podporu a vďaku za ich prácu. Za účasť a milé slová podpory, ako i doterajšiu spoluprácu ďakujeme aj prezidentovi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), Tomášovi Malatinskému. Za vyjadrenú podporu a pomoc v našom snažení ďakujeme aj predstaviteľom Slovenskej lekárskej komory, špeciálne jej prezidentovi MUDr. Pavlovi Oravcovi, ktorého slová prítomných nenechali na pochybách, že nasledujúci rok 2022 sa bude niesť v znamení spoločnej spolupráce.

Práve účasť vyššie menovaných predstaviteľov spriatelených združení, obchodných partnerov ale i zástupcov verejnej správy svedčí o tom, že náš záväzok a vízia profesionalizácie sa napĺňa a stáva realitou. Veríme, že sa nám tak spoločnými silami podarí vytvoriť vysoko profesionálne a bezpečné prostredie pre všetkých ambulantných lekárov, ktorých záujmy zastupujeme a že týmto spôsobom získame potrebnú podporu a silu pre riešenie neľahkej situácie v zdravotníctve a predovšetkým v ambulantnom sektore. Každý náš člen je dôležitý a my chceme, aby sa tak aj cítil. Aj preto neustále skvalitňujeme služby a podporu, ktorú našim členom poskytujeme. Či už je to zastupovanie ich záujmov pred zdravotnými poisťovňami alebo poskytovanie kvalifikovanej právnej pomoci vo všetkých oblastiach výkonu ich lekárskeho povolania. Nečakáme pasívne kým dostaneme priestor, prichádzame s návrhmi a opatreniami, ktoré našim členom ale aj ich pacientom pomôžu zabezpečiť adekvátne prostredie a zdravotnú starostlivosť hodnú 21 storočia.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok