Dôvera ZP – mesačná garancia úhrad vo výške 75% z roku 2019

 

Vzhľadom na významne nepriaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku pristúpila Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (Dôvera ZP), aj na základe opakovanej požiadavky ZAP-u, na mesačnú garanciu úhrad na úrovni 75% priemernej mesačnej platby roku 2019, namiesto pôvodne navrhovanému vyhodnocovaniu úhrad za obdobie kalendárneho štvrťroka.

Dôvera ZP garantuje v prípade signifikantného výpadku príjmov od 1.1.2021 do 31.03.2021 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – členom ZAP úhradu na úrovni 75% priemernej mesačnej platby roku 2019 po uplynutí každého mesiaca.

  1. Pre poskytovateľov, ktorí v mesiaci január 2021 nedosiahli príjem minimálne na úrovni 75% priemernej mesačnej úhrady roku 2019 bude zo strany zdravotnej poisťovne vystavená faktúra vo výške rozdielu medzi skutočne vykázanou a uhradenou zdravotnou starostlivosťou a 75% priemernej mesačnej úhrady roku 2019. Faktúra bola doručená dotknutým poskytovateľom do elektronickej pobočky so splatnosťou 8.3.2021 a je nutné ju zo strany poskytovateľa do dňa splatnosti potvrdiť.
  2. Za mesiace február a marec 2021 bude poskytovateľom, ktorí nedosiali príjem minimálne na úrovni 75% priemernej mesačnej úhrady roku 2019 uhradená automaticky paušálna platba vo výške 75% priemernej mesačnej úhrady roku 2019 (NIE JE potrebné sa v prípade nedosiahnutia úhrad v tomto období na úrovni 75% priemernej mesačnej platby za rok 2019 nahlasovať individuálne na sekretariát ZAP).

Taktiež si Vás dovoľujeme informovať, že garancia príjmov 75% priemernej mesačnej úhrady roku 2019 za obdobie 4. kvartálu 2020 bude poskytovateľom uhradená spolu s faktúrou za mesiac február 2021.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok