Formulár na zúčtovanie jednorazových odmien pre zdravotníkov

Dovoľujeme si vás informovať že odo dňa 7.3.2022 je na NCZI prístupný formulár „Zúčtovanie jednorazového príspevku 350€“ v súvislosti s vyplatením odmien zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa v decembri 2021 zapojili do výzvy MZ SR o Poskytnutie jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy podliehajú poskytnuté finančné prostriedky štátneho rozpočtu ako jednorazového príspevku zdravotníckym pracovníkom vo výške 350€ finančnému zúčtovaniu. Za účelom splnenia si tejto zákonom stanovenej povinnosti zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bol v zmysle pokynov MZ SR formulár sprístupnený vo webovej aplikácii ISZI. Zúčtovanie je možné realizovať iba elektronicky v zmysle pokynov pre vyplnenie (Metodické pokyny, Dátové rozhrania – priložené na stiahnutie nižšie) v termíne od 7.3.2022 do 28.3.2022. S metodickými otázkami je nutné obrátiť sa na odmenyzp@health.gov.sk.“

-> Metodický pokyn k zúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých ako jednorazový finančný príspevok zdravotníckym pracovníkom

-> Rozhrania COVID-19 zúčtovanie

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok