Memorandum SLK a organizácií zastupujúcich lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike

ZAP

Slovenská lekárska komora spolu s organizáciami Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov a Zdravita a Zväz ambulantných poskytovateľov so znepokojením konštatujú, že rokovania so zástupcami VŠZP, a. s. niekoľko týždňov pred skončením zmluvného vzťahu neviedli k dohode, ktorá by umožňovala poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez zníženia jej úrovne.

Radikálne odmietame také opatrenia, ktoré by mali za následok zníženie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov v podobe úspory na liekoch a zmluvného uprednostňovania pacientov mimo využitia možnosti doplnkových ordinačných hodín. Navrhnuté zmluvné podmienky na ďalšie obdobie sú neprijateľné. Návrh zmlúv smeruje k prehĺbeniu problémov v slovenskom zdravotníctve.

Slovenská lekárska komora požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR o vydanie jasného usmernenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako v prípade nezmluvného vzťahu pristupovať k pacientom. Odmietame participovať na rozklade zdravotníctva – nemocničného a ambulantného sektora.

V čase nevyhnutnej pomoci utečencom z vojnou zmietanej Ukrajiny, v čase, keď našim ambulanciám a nemocniciam prudko stúpajú náklady na energie a vstupný materiál, musí štát prostriedky na financovanie zabezpečiť aspoň na úrovni minulého roka. Jednoducho nie je priestor na úspory a krátenie rozpočtu.

Signatári:

Slovenská lekárska komora
MUDr. Pavel Oravec
prezident

Asociácia nemocníc Slovenska
MUDr. Marián Petko
prezident

Asociácia súkromných lekárov a Zdravita
MUDr. Marián Šóth
prezident ASL a generálny riaditeľ Zdravity

Zväz ambulantných poskytovateľov
MUDr. Jaroslava Orosová
prezidentka

Bratislava, 11.3.2022

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok