Tlačová správa Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti k APS

Zväz ambulantných poskytovateľov v plnej miere podporuje Slovenskú spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá ako stavovský zástupca slovenských primárnych pediatrov žiada o rešpektovanie výsledkov analýzy redukcie APS pre deti a dorast.

Vo svoje tlačovej správe k tejto téme Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti zdôrazňuje: „Vyhlasujeme, že základným motívom (nielen tej) aktuálnej legislatívnej úpravy o redukcii bodov APS je práve a predovšetkým zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v primárnych pediatrických ambulanciách a ambulantných pohotovostných službách pre deti a dorast. Pediatrom a rodičom detí bude najväčšou pomocou, ak odborné riešenia odborných tém nebudú politizované, ale ponechané v rukách odborníkov.“

Primárni pediatri zabezpečujú zdravotnú starostlivosť, dlhé roky neúnavne v prospech malých pacientov a ich rodičov pracujú na jej udržateľnej dostupnosti a navrhujú reálne kroky, ktoré majú aj skutočný potenciál zmierniť  kolaps primárnej zdravotnej starostlivosti. Ich stanoviská preto Zväz ambulantných poskytovateľov považuje nielen za vysoko odborné a relevantné, ale najmä za také, ktoré si zasluhujú rešpektovanie odbornej verejnosti a kompetentných rozhodovacích orgánov.

Tlačová správa

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok