Tlačová správa ZAP k rokovaniam s VšZP

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) s poľutovaním a znepokojením konštatuje, že ani po niekoľkých kolách neúspešných rokovaní so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP), nedospel k dohode, ktorá by umožňovala poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez zníženia jej úrovne. Rovnako neúspešné boli nami opakovane predkladané žiadosti a vyjadrenia, týkajúce sa nutnosti dofinancovania ambulantného sektora.

S ohľadom na fakt, že aktuálne platné dodatky zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti členov ZAP bez následnej dohody o niekoľko dní zaniknú, požiadali sme v spolupráci s Asociáciou súkromných lekárov SR, Asociáciou nemocníc Slovenska, Zdravitou a Slovenskou lekárskou komorou, Ministerstvo zdravotníctva SR o vydanie jasného usmernenia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako nezmluvnom vzťahu pristupovať k pacientom VšZP.

V záujme ochrany zdravia pacientov a zachovania prístupu k zdravotnej starostlivosti bez rozdielu, radikálne odmietame takzvané „dôležité opatrenia“ VšZP, ktoré by mali za následok zníženie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov v podobe úspory na liekoch, či diskriminovaní alebo preferovaní poistencov konkrétnej zdravotnej poisťovne. Lekári musia pacientov liečiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čo im aktuálne ponúkané dodatky zmlúv neumožňujú.

 

Nie sme ochotní určovať kto z našich pacientov liečbu dostane a kto nie!
Nie sme ochotní obmedzovať predpisovanie liekov z úsporných dôvodov na úkor zdravia pacientov!
Nebudeme uprednostňovať pacientov jednej zdravotnej poisťovne pred druhou!

 

Máme za to, že prednosť pri vyšetrení, ako aj samotné poradie pacientov má určovať výhradne ošetrujúci lekár na základe zdravotného stavu pacienta. Jeho rozhodovanie nesmie byť za žiadnych okolností ovplyvnené hrozbou sankcií, či naopak motivované akýmkoľvek benefitom.

Zdravotníctvo je po dvoch rokoch pandémie na kolenách a to najťažšie nás ešte len čaká. V čase, kedy nielen musíme, ale aj chceme pomáhať utečencom z vojnou zmietanej Ukrajiny, jednoducho nie je priestor na úspory a krátenie rozpočtu. V čase, kedy našim ambulanciám a nemocniciam prudko stúpajú náklady na energie, či vstupný materiál, musí štát prostriedky na financovanie zabezpečiť.

V záujme ochrany našich pacientov preto žiadame Ministerstvo financií SR o okamžité dofinancovanie a uvoľnenie sľúbenej finančnej rezervy tak, aby mohla byť i naďalej zabezpečená štátom deklarovaná bezplatná zdravotná starostlivosť aspoň na úrovni minulého roka. A zároveň žiadame predstaviteľov VšZP o predloženie takých dodatkov zmlúv, ktoré budú reflektovať naše oprávnené nároky s ohľadom na zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre jej poistencov a našich pacientov.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok