Komplexný manažment dospelého pacienta s artériovou hypertenziou

VLD, ZAP

 

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov!

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12.6.2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo štandardný postup: Komplexný manažment dospelého pacienta s artériovou hypertenziou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment dospelého pacienta s artériovou hypertenziou (12.6.2020)

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok