List adresovaný všetkým slušným ľuďom 

ZAP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia !

Vážení poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti !

 

Počas môjho pôsobenia v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) som sa opakovane stretol s názorom, že najlepším variantom pre nás by bolo zjednotenie Zdravity a ZAP-u. Počas celého tohto obdobia som hľadal prienikové body pre túto fúziu, a preto som sa aj rozhodol osloviť našich kolegov zo Zdravity. Môžem Vás všetkých uistiť, že som sa za celé obdobie nestretol so žiadnym členom Zdravity, ktorý by nemal tie isté ciele aké má aj ZAP. Preto mi dlho vŕtalo v hlave, kde je problém?

S predsedom Zdravity som sa pri rokovaní videl len raz, myslím že to bolo počas jedného stretnutia o budúcom spojení a už vtedy som nebol schopný pochopiť, ako to myslí človek, ktorý v jednej vete povedal, že je za spojenie a v druhej vete vysvetľoval, prečo to nie je možné. Vtedy som však dúfal, že je to len tým, že úprimne hľadá cestu ako na to.

Po druhýkrát ma zaujala situácia v roku 2018, kedy sme všetci spoločne tvrdili, že ak chceme stabilizovať ambulantný sektor, tak doň treba dať viac  peňazí. Vedenie Zdravity v tom čase neoficiálne sľúbilo,  že ZAP v jeho požiadavkách podporí, čo bolo pochopiteľné a samozrejmé. Vtedajší generálny riaditeľ VšZP totiž verejne vyhlásil, že počíta so ziskom VšZP vo výške 280 mil. EUR. ZAP teda ako prvý vypovedal zmluvy, aby sme sa rýchlejšie priblížili k lepšiemu financovaniu našich ambulancií. Ako však všetci viete, podpora zo strany Zdravity neprišla. Dokonca som sa dočítal, ako s uspokojením pán prezident Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR) a súčasne predseda Zdravity hodnotil, že sme všetci prehrali. On to však vie povedať ešte lepšie, citujem jeho slová,  že „vidíte, nakoniec musel i ZAP podpísať rovnaké zmluvy ako sme vyrokovali my“. Prezentoval to k môjmu zhrozeniu dokonca ako svoje víťazstvo.

Následne som bol zase v spojení s rádovými členmi Zdravity a tí už neboli na pána prezidenta ASL SR takí hrdí.

ZAP v Otvorenom liste z posledných dní vyjadril presvedčenie, že tentokrát by politika „kývačov“ mohla zlomiť väzy nám všetkým, nielen ambulantným lekárom, ale i celej krajine. Preto ma zarazila reakcia, ktorú som si zo strany ASL SR a Zdravity prečítal. Musím však na druhej strane konštatovať, že táto reakcia žiaľ zodpovedá politike „kývačov“. Prečo v nej však bolo toľko hrubosti, to už celkom nechápem.

Včera som počul v online rozhovore vyjadrenia pána prezidenta ASL SR. Všetci chápeme, prečo netrval na to, aby v relácii bol aj predstaviteľ ZAP-u, nakoľko sa o ZAP-e diskutovalo bez ZAP-u. Konečne som pochopil, ako to s ním naozaj je. V jednej relácii bol pán prezident ASL SR schopný povedať, že peňazí v ambulantnom sektore je málo a zároveň že podľa ich analýzy je 75%-ný paušál z priemeru minuloročných úhrad dosť na to, aby bola zabezpečená stabilita ambulantného sektora. Trochu aj zaspomínal, trochu aj oklamal. Lebo on už v polovici februára 2020 riešil pandémiu, keď v tomto čase nebola ešte rozvinutá ani v Taliansku alebo v Španielsku a zároveň konštatoval, že žiadny člen ZAP-u sa nepodieľal na jej riešení na Slovensku. Možno trochu aj preto, že prvý prípad nákazy COVID-19 na Slovensku dátujeme zo dňa 6.3.2020. Keďže tieto udalosti sú veľmi čerstvé, uvádzam ich len pre tých, ktorí by si mohli myslieť, že toto vyjadrenie pána prezidenta ASL SR by mohla byť náhodou aj pravda.

Organizáciu práce a činnosti počas pandémie COVID-19 na Slovensku aktívne rieši hlavná odborníčka MZ SR pre VLDD a hlavná odborníčka MZ SR pre VLD, ktoré sú obe členkami ZAP-u a môžem s hrdosťou povedať, že ich prácou boli inšpirované aj následné usmernenia vydané MZ SR v súvislosti s COVID-19. Budem preto veľmi rád, ak nám pán prezident ASL SR prezradí jeden jediný jeho návrh, ktorý bol prínosom pre zvládnutie pandémie, teda okrem práce intenzívneho „kývača“.

Teraz však už konečne rozumiem tomu, prečo nedošlo k spojeniu Zdravity a ZAP-u. Lebo by to zviazalo pánovi prezidentovi ASL SR ruky v možnom „kývačstve“. V histórii je mnoho príkladov o tom že, každý kto povie pravdu nahlas je perzekuovaný a veľakrát vidno že „kývač“ sa má dobre alebo lepšie. Asi všetkým dlžím vysvetlenie, čo je to vlastne ten „kývač“. Je to človek, ktorý je všetkými inštitúciami, ktoré sú aktuálne pri moci veľmi cenený, pretože odkýve všetko, čo sa mu povie. Niektorí „kývači“ dostanú za svoje kývanie odmenu v podobe výhody, či už finančnej alebo spoločenskej, v niektorých prípadoch je kývač kývačom len preto, že bez  tohto prístupu by nebol ničím. Bohužiaľ, ak máte tú smolu, že je vo Vašej blízkosti „kývač“, je to tá najhoršia správa. Je to ako onychomykóza – veľmi ťažko sa jej zbavíte a následky tohto stretnutia budete znášať ešte veľmi dlhodobo.

Preto teraz, počas mimoriadneho krízového stavu prosím všetkých zodpovedných ľudí, aby zvážili, či sa nechajú  naďalej zastupovať “ kývačom“. Môže to byť možno pohodlné, ale verte, že práve kvôli „kývačom“ dnes nemáme možnosť súhlasiť so 75%-ným paušálom úhrad, že kvôli „kývačom“ dnes nikto nechce robiť prácu lekára,  že kvôli „kývačom“ sa musíte obávať dlhých čakacích termínov v ambulanciách,  že kvôli „kývačom“ sa všetci máme horšie, a to nemyslím len na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, teda lekárov, ale mám na mysli predovšetkým vás, milí pacienti, a možno neuveríte ale aj vás, zdravotné poisťovne. „Kývač“ vám totiž nepovie pravdu nikdy keď je to dôležité.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia !

Vážení poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti !

 

To, že dnešný stav slovenského zdravotníctva je taký aký je, je z veľkej časti dielo práve takýchto „kývačov“. Nenechajte sa mýliť, „kývač“ vždy robí len to, čo je najvýhodnejšie pre neho samého. Len tak vám viem vysvetliť, že ten istý „kývač“ dňa 20.5.2019 vyzýva vládu SR,  aby urgentne riešila situáciu s hroziacim kolapsom ambulantného sektora,  lebo pre jeho členov je už neudržateľná dlhodobá servilita, a následne potom rovnako pravdivo analyzuje situáciu, že financovanie na úrovni 75% priemeru platieb za minulý rok je v súčasnosti dostatočné.

Dnes aj Asociácia zdravotných poisťovní vidí, že vďaka tomuto postoju teraz nebudeme hľadať zdroje ako COVID-19 zvládnuť, lebo ho za Vás vyriešil „kývač“.

 „Kývačská“ politika nie je o jasnej hrozbe v podobe činov, ale je to jed, ktorý pomaly a nenápadne otravuje všetko okolo Vás až Vás jedného dňa paralyzuje. Modlím sa za našu krajinu a dúfam, že ďalší vývoj pandémie na Slovensku bude priaznivý. Pretože ak nie, obávam sa, že nás to „kývanie“ bude stáť mnohonásobne viac než koľko dnes ZAP požaduje za účelom stabilizácie ambulantného sektora a tým i celého poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Preto si opakovane dovoľujem poprosiť všetkých kompetentných, aby prehodnotili svoje stanovisko a zvážili skutočnosť, že 90% pôvodne plánovaných finančných prostriedkov na ambulantnú starostlivosť v roku 2020 je maximálnym racionálnym uskromnením sa v tejto rizikovej dobe.

S úctivým pozdravom,

MUDr. Peter Slezák , v. r.

predseda Správnej rady ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok