Otvorený list ZAP ako reakcia na stanoviská AZP, AOPP SR, predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo a ASL SR a Zdravity, o. z. k aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19

ZAP

 

                                                                                   V Bratislave dňa 6. apríla 2020

 

Vec:

Otvorený list Zväzu ambulantných poskytovateľov ako reakcia na stanoviská Asociácie zdravotných poisťovní, Asociácie na ochranu práv pacienta SR, predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo a Asociácie súkromných lekárov SR a Zdravity, o. z. k aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19

 

V nadväznosti na udalosti posledných dní sa Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) pozrel na prierez a kontinuitu vyjadrení tých, ktorí nás doteraz kritizovali.

 

·         Lekári na obvodoch kolabujú (19.9.2018)

(https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/484828-lekari-na-obvodoch-kolabuju/

,,Mzda ambulantného lekára by sa mala priblížiť platu lekára v nemocnici.“

 

·    TK ASL SR a ZDRAVITA: VYZÝVAME VLÁDU SR, ABY URGENTNE RIEŠILA KRITICKÚ SITUÁCIU V AMBULANCIÁCH (20.5.2019)

(http://zdravitask.sk/tk-asl-sr-a-zdravita-vyzyvame-vladu-sr-aby-urgentne-riesila-kriticku-situaciu-v-ambulanciach/)

,,Úhrada za zdravotnú starostlivosť nezodpovedá reálnym cenám zohľadňujúcim náklady.“

 

Z vyššie uvedených mediálnych výstupov vyplýva, že nielen Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ale i Zdravita, o.z. (Zdravita) disponovala ešte pred vypuknutím pandémie COVID-19 informáciami o nedostatočnom financovaní ambulantného sektora. Preto nás publikovaný postoj Zdravity zo dňa 1.4.2020 šokoval. Toto konanie si nevieme vysvetliť inak než tým, že informácie, ktorými disponovala Zdravita ohľadom dostatočnosti financovania ambulancií do 1.4.2020 sa museli výrazne zmeniť, lebo iné vysvetlenie jednoducho ZAP nemá. Nezostáva nám nič iné než konštatovať, že vedenie Zdravity sa buď mýli teraz alebo sa mýlilo celý minulý rok.

Týmto Otvoreným listom by sme preto veľmi radi reagovali na kritiku všetkých zainteresovaných.

 

K apelu Asociácie na ochranu práv pacienta SR (AOPP) zo dňa 3.4.2020 si dovoľujeme v prvom rade skonštatovať, že v súčasnej dobe nie je hlavným a jediným cieľom ZAP-u riešenie jeho ekonomických problémov, ale najmä stabilizácia celého ambulantného sektora, ktorý má byť efektívnou obrannou líniou pri riešení pandémie COVID-19. Preto si dovoľujeme vysloviť predpoklad, že cieľ ZAP-u je v záujme nás všetkých, lebo každý z nás sa môže stať pacientom, ktorý bude infikovaný vírusom COVID-19, a preto je v záujme všetkých, aby boli požiadavky ZAP-u splnené. Naše požiadavky smerujú len k tomu, aby sme sa mohli v kľude a s čo najväčšou efektivitou postarať o všetkých nás, teda o budúcich pacientov. Ambulantní lekári združení v ZAP-e ubezpečujú všetkých pacientov, že tu vždy boli a budú pre pacienta.

K vyjadreniu predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo, J. Cigánikovej zo dňa 1.4.2020 si dovoľujeme uviesť nasledovné:

Vážená pani predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo, týmto si Vás dovoľujeme požiadať o plnú podporu našich požiadaviek, pretože nie sú primárne cielené na dofinancovanie ambulantného sektora, ale hlavne na jeho stabilizáciu. Stabilizácia ambulantného sektora je strategicky dôležitá pre celú krajinu, lebo prípadné nezvládnutie pandémie by neznamenalo navýšenie nákladov o 25%, ale ako iste uznáte i Vy, bolo by to mnohonásobne viac. Rovnako si Vás dovoľujeme upozorniť, že ani analýza NCZI nepreukázala, že by lekári neboli v ambulanciách. Ambulantní lekári združení v ZAP-e ubezpečujú všetkých pacientov, že tu vždy boli a budú pre pacienta.

K výzve Asociácie zdravotných poisťovní zo dňa 3.4.2020 uvádzame, že na základe Vašej požiadavky sme znovu prehodnocovali nami odhadované minimálne finančné zabezpečenie ambulantného sektora a môžeme Vás uistiť, že ho považujeme za veľmi korektné a zodpovedné. V tejto chvíli je nepochybne na prvom mieste riešiť pandémiu COVID-19. Veríme, že je rovnako v záujme našich pacientov, ako i v našom spoločnom záujme, aby stabilizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti bola nastavená tak, aby nedošlo ku kolapsu ambulantného sektora, a to nielen počas pandémie COVID-19, ale ani po jej skončení. Ako všetci veľmi dobre vieme, ambulantná starostlivosť je výrazne lacnejšia ako nemocničná, a je teda aj vo Vašom záujme potvrdiť náš návrh. Ambulantní lekári združení v ZAP-e ubezpečujú všetkých pacientov, že tu vždy boli a budú pre pacienta.

K reakciám vedenia Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR) a Zdravity uvádzame:

Ďakujeme všetkým členom Zdravity za ich podporu a za to, že rovnako ako členovia ZAP-u si uvedomujú, že ak vedenie Zdravity posledný rok myslelo svoje vyjadrenia pravdivo, tak dnes musíme s poľutovaním konštatovať, že pri koncovej analýze ich záverov k 1.4.2020 došlo k takej chybe, ktorá by mohla hendikepovať nás všetkých a na veľmi dlhú dobu. Ambulantní lekári združení v ZAP-e ubezpečujú všetkých pacientov, že tu vždy boli a budú pre pacienta.

 

Zväz ambulantných poskytovateľov

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok