Ministerstvo spravodlivosti nešťastne vymazalo a znefunkčnilo ambulancie

ZAP

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiada ministerku spravodlivosti, aby z dôvodu predchádzania vzniku zbytočných škôd a akýchkoľvek pochybností, vydala jasné stanovisko ako majú poskytovať zdravotnú starostlivosť tí poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí boli z dôvodu neodstránenia technického nedostatku vymazaní z obchodného registra.

Podľa vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti boli okrem iných obchodných spoločností vymazané z obchodného registra aj ambulancie, ktoré si včas nesplnili povinnosti prevodu zmeny základného imania a obchodného podielu konverzným kurzom zo slovenských korún na eurá. Ambulancie, ktoré si túto povinnosť nesplnili včas, de iure dnes neexistujú a okrem prevádzkovania iných činností, ktoré mali zapísané v obchodnom registri, nemôžu svojim pacientom ani poskytovať zdravotnú starostlivosť. Podľa informácií ZAP však išlo aj o také ambulancie, ktoré síce včas  požiadali o vykonanie požadovanej meny, ale nečinnosťou alebo nesprávnym postupom obchodného registra neboli tieto zmeny včas a správne zapísané.“

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP:

,,V mene všetkých ambulancií, ktoré boli na základe vyššie uvedeného postupu týmto nešťastným spôsobom nečakane vymazané z obchodného registra, žiadame ministerku spravodlivosti o jasné stanovisko a upokojenie situácie vo vzťahu k postupu, ako majú dotknuté ambulancie liečiť pacientov. Sme v tretej vlne pandémie a každá jedna ambulancia v teréne je nenahraditeľná. Ambulancie sú pripravené poskytnúť plnú súčinnosť v záujme odstránenia prekážok, ktoré bránia v tom, aby mohli lege artis ďalej a okamžite pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom. Okrem poskytovania ambulantnej starostlivosti sú na existenciu a činnosť týchto obchodných spoločností naviazané aj iné právne vzťahy, ktoré im v súčasnom čase „právnej neexistencie“ spôsobujú veľké komplikácie. Vzniknutá situácia a z nej vyplývajúce dôsledky sa nedotýkajú len samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj ich zamestnancov a teda lekárov, zdravotných sestier a predovšetkým pacientov.“

Aj vzhľadom na extrémne nepriaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku, kedy sa skutočne počíta každá jedna zdravotná ruka, žiadame kompetentných o urgentné vyriešenie predmetnej veci.

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok