Upozornenie v súvislosti s výmazmi z Obchodného registra

Na podnet Slovenskej lekárskej komory a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení si Vás týmto dovoľujeme upozorniť, že zrejme z dôvodu drobných administratívnych chýb došlo k výmazu niektorých spoločností z obchodného registra bez toho, aby o tom bola spoločnosť/ poskytovateľ informovaná/ý.

K situácii došlo na základe ustanovení §768 písm. s zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1.10.2020, keď obchodné registre bez predchádzajúcej výzvy vymazali z obchodného registra spoločnosti, ktoré si od roku 2009 nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro. Z dôvodu, že podľa viacerých informácií sa táto vec dotkla aj obchodných spoločností prevádzkujúcich ambulantné zariadenia, si dovoľujeme vyzvať majiteľov obchodných spoločností, aby skontrolovali, či nedošlo k výmazu ich obchodnej spoločnosti z obchodného registra, pretože v prípade výmazu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom, čím sa vystavuje zbytočným problémom a možným sankciám.

V prípade, že po kontrole zistíte, že vaša spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra prosíme, aby ste nás obratom o tejto skutočnosti informovali na e-mailovej adrese sekretariat@zapsk.sk

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok