MUDr. Jaroslava Orosová bude zajtra hostkou v Teleráne

ZAP

Podľa novej legislatívnej úpravy pri predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorá platí od januára 2022 nemôžu všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu, okrem výnimočných prípadov.

Pre pacientov sledovaných vo viacerých odborných ambulanciách, najmä pre seniorov a chronicky chorých to bude znamenať viac pravidelných telefonátov alebo návštevy v každej zo špecializovaných ambulancií len za účelom predpisu liečiva.

Aké je stanovisko poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti k tejto úprave? A ako sa týmto krokom zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov?

Odpovie zajtra v televízii Markíza v Teleráne o 6:00 prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov MUDr. Jaroslava Orosová.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok