MUDr. Marian Kollár – Dnes už nikto už neverí, že situácia v slovenskom zdravotníctve sa môže zmeniť

Apatiu možno v našom zdravotníctve badať na všetkých úrovniach.  Tak na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale apatickí sú aj pacienti. Slovenské zdravotníctvo ako celok má jeden veľký problém, ktorý sa skladá z množstva malých problémov – vzťahy, financie, odborné riadenie.

Pacienti, ktorí prostredníctvom platenia odvodov zabezpečujú chod celého rezortu nedostávajú to, čo od systému očakávajú! Ak pacient čaká na špecialistu viac ako 2 mesiace, v tej chvíli sa rúti celý systém.

Lekári, ktorí zabezpečujú pacientom kompletnú zdravotnú starostlivosť sú stále viac a viac frustrovaní – nielen nedostatkom financií, ale aj pracovnými podmienkami, nedostatočnými možnosťami vzdelávania a rozvoja. Dôsledkom tohto stavu je prestarnutosť lekárov, odchod lekárov do zahraničia, zatváranie ambulancií, nezáujem o štúdium, nízka atraktivita povolania.

Toto všetko sa zákonite prejavuje nielen vo vzťahu lekár – pacient, ale aj v oprávnenej nespokojnosti pacienta.

Ako zmeniť tento stav a aké výsledky môžu zmeny priniesť?

V prvom rade treba zdravotníctvo odpolitizovať. V zdravotníctve a o zdravotníctve musia začať rozhodovať a riadiť ho odborníci.  Ľudia s jasnou víziou, ľudia, ktorí ovládajú problémy slovenského zdravotníctva.  Ľudia, ktorí vedia čo systém potrebuje a koľko financií na jeho optimálne fungovanie treba z rozpočtu štátu vyčleniť. Tí, ktorí budú rozhodovať o našom slovenskom zdravotníctve musia mať voľné ruky. Slovenské zdravotníctvo sa musí stať skutočnou prioritou vlády.

Ak sa tak nestane, slovenské zdravotníctvo bude naďalej upadať, bude sa znižovať jeho rating v medzinárodnom porovnávaní, lekári a sestry budú zo systému odchádzať, klesať bude úroveň kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku, až sa dostaneme do stavu, že o slovenského pacienta sa nebude mať kto postarať!  A túto situáciu určite nezachránia ani lekári z tretích krajín.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok