MUDr. Roman Samek – Ambulancie neraz suplujú úlohu štátu pri financovaní zdravotníctva

Na súčasný stav dlhodobého nedofinancovania ambulantných poskytovateľov dopláca v prvom rade pacient. Ambulantní lekári idú v snahe o zachovanie kvality neraz nad rámec svojich zákonných povinností, čo zase ide na úkor chodu a materiálneho aj personálneho vybavenia ambulancií. Napriek maximálnemu úsiliu a entuziazmu lekárov zabezpečiť kvalitné fungovanie ambulancií je potrebné si uvedomiť, že ich ľudské a ekonomické kapacity sú vyčerpateľné.

Neatraktivita prevádzkovania ambulancií na Slovensku v spojitosti s nedostatkom lekárov spôsobuje, že tým lekárom, ktorí pracujú, pribúda stále viac pacientov a kvantita môže ísť na úkor kvality zdravotnej starostlivosti. Pacienti sú opakovane svedkami predlžovania čakacích dôb na vyšetrenie u špecialistu, ku ktorým sa nezriedka dostanú najskôr za niekoľko týždňov, či mesiacov. Zatvárajú sa ambulancie, čo pre pacienta zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti. A všetko nasvedčuje tomu, že lekárov bude na Slovensku stále menej. Už dnes pracuje v našich ambulanciách 30-40% lekárov v dôchodkovom veku. Ak títo odídu do dôchodku a neprídu mladí a noví lekári, čakacie doby v ambulanciách sa budú ešte viac predlžovať. A túto prognóza opäť negatívne pocíti v prvom rade pacient.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok