Od 1.6.2023 PNky už len elektronicky

 

Dňa 31.05.2023 uplynie prechodné obdobie, počas ktorého bolo možné potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vydávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme.

Od 01.06.2023 vzniká povinnosť všeobecným lekárom, gynekológom a lekárom zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti vystavovať PNky už len elektronicky.

V prípade technických výpadkov elektronických systémov – ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný Národný zdravotnícky informačný systém a možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, vystaví lekár odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive.

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok