APS – novela úhrad 1.6.2023

 

Dnes 1.6.2023 vyšla v Zbierke zákonov novela nariadenia vlády SR č. 115/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/191/20230601

V zmysle novely s účinnosť od 01.06.2023 do 31.12.2013!! je výška paušálnej úhrady APS pre dospelých a APS pre deti a dorast 13 897 €; minimálna cena bodu je 0,022215 €.

 

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok