Odborné usmernenie MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19

 

Vzhľadom na potrebu zjednotenia procesu vydávania potvrdení o kontraindikáciách  k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 si Vám na základe žiadosti Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) dovoľujeme nižšie zaslať Odborné usmernenie MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 vypracované pracovnou skupinou pre imunizáciu, ktoré nadobúda účinnosť v stredu 22.12.2021.

Potvrdenie bude vydávané všeobecnými lekármi pre dospelých, všeobecnými lekármi pre deti a dorast a lekármi špecialistami. Zadávanie bude prebiehať cez elektronické zadávanie do systému NCZI, ktoré k tomu vydá manuál pre lekárov. NCZI bude viesť register osôb s kontraindikáciami k očkovaniu. V rámci informačného systému lekár vytvorí v aplikácii e-Vakcinácia / e-Čakáreň „Záznam o kontraindikácii“ a následne tento záznam (certifikát) schváli, vytlačí a podpísaný a opečiatkovaný výtlačok poskytne pacientovi. Certifikát bude obsahovať QR kód, ktorý bude potvrdzovať platnosť.

Nakoľko bude pacientom s týmto potvrdením umožnené navštevovať aj prevádzky v režime O/P – ale len s platným PCR testom – bude potvrdenie slúžiť aj na ich identifikáciu na MOM, kde im bude PCR test hradený z verejného zdravotného poistenia. Pacient sa bude nahlasovať na www.korona.gov.sk s modalitou prihlasovania na test:  „Mám certifikát o výnimke z očkovania“.

Všetky doteraz platné potvrdenia o kontraindikácií k očkovaniu budú musieť byť nahradené novým „certifikátom o výnimke z očkovania“  s centrálnou evidenciou pacientov. Vzor certifikátu sa nachádza v prílohe odborného usmernenia.

Odborné usmernenie MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Používateľská príručka:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok