Webex MZ SR ohľadne nového antivirotika vhodného na liečbu ochorenia COVID-19 – 16.12.2021

V nadväznosti na žiadosť Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) si vás dovoľujeme upozorniť, že dňa 16.12.2021 od 17:00 hod. sa uskutoční vzdelávací webex MZ SR ohľadne nového antivirotika vhodného na liečbu ochorenia COVID-19 (Molnupiravir) dňa 16.12.2021 od 17:00 hod. Gestorom stretnutia je hlavná odborníčka MZ SR MUDr. Adriana Šimková,PhD. a generálny riaditeľ sekcie farmácie MZ SR Peter Polák.

LINK na pripojenie: https://mzsr.webex.com/mzsr/j.php?MTID=me75f9211fee21108bd6a9989b7ca5253

Termín: 16.12.2021 od 17:00 hod.

Heslo: YMmXhk8aT75

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok