Ordinačné hodiny pediatrov

V súvislosti so skrátením ordinačných hodín APS pre deti a dorast (od 01.07.2024 – v pracovných dňoch v čase od 16. do 20. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 8. do 20. hodiny) došlo k zmene zákonnej úpravy ordinačných hodín všeobecných ambulancií pre deti a dorast.

Podľa novej úpravy všeobecné ambulancie pre deti a dorast musia mať schválené ordinačné hodiny nasledovne:

  • v rozsahu najmenej 35 hodín týždenne,
  • každý pracovný deň v kalendárnom týždni,
  • najmenej jeden pracovný deň do 16. hodiny.

Samosprávny kraj môže poskytovateľovi schváliť ordinačné hodiny v menšom rozsahu.

Ak by deň pracovného pokoja pripadol na deň, kedy má poskytovateľ ordinačné hodiny schválené do 16.00 hod., nie je potrebné v danom týždni určovať náhradný deň ordinovania do 16.00 hod.

Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorých aktuálne schválené ordinačné hodiny sa nezhodujú s novou úpravou, musia do 30.06.2024 uviesť ordinačné hodiny do súladu s novou úpravou – musia požiadať samosprávny kraj o schválenie nových ordinačných hodín tak, aby od pondelka 01.07.2024 ordinovali v súlade s novou právnou úpravou.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok