OZNAM – obmedzený režim sekretariátu ZAP

ZAP

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí ZAP-áci!

V súvislosti s prijatým opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 si Vás týmto dovoľujeme informovať o fungovaní sekretariátu Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) v čase tejto mimoriadnej pandemickej situácie.  Sekretariát ZAP zabezpečuje a bude pre vás zabezpečovať činnosť v potrebnom rozsahu, avšak v obmedzenom režime fungovania jeho prevádzky, teda výlučne prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie.

Vzhľadom k tomu, že počas týchto vypätých dní sa vaše otázky na nás vo vzťahu k aktuálnemu vývoju situácie, zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami, či prijatými opatreniami nielen pre ambulantný sektor veľmi časti opakujú, dovoľujeme si vás týmto informovať, že v záujme zefektívnenia našej činnosti, našej vzájomnej komunikácie, ale najmä v záujme vašej zvýšenej informovanosti, budeme na všetky vaše e-mailové podnety a otázky adresované na sekretariát ZAP odpovedať a reagovať v tomto režime:

Vaše e-mailové otázky a podnety zasielajte prosím na sekretariát ZAP prioritne e-mailom na e-mailovú adresu: sekretariat@zapsk.sk
• Vaše e-mailové otázky a podnety budeme zbierať a spracovávať vždy počas obdobia jedného pracovného dňa.
• Všetky e-mailové otázky, ktoré budú za každý deň doručené na sekretariát ZAP zosumarizujeme a pripravíme na ne odpovede. Všetky otázky zozbierané za jeden deň a odpovede na ne budeme každý deň zasielať všetkým členom ZAP prostredníctvom newslettra. Týmto spôsobom budú všetci členovia ZAP rovnako a plošne informovaní o všetkých aktuálnych vyjadreniach a odpovediach, ktoré členskú základňu zaujímajú.

Prosíme o doručovanie dokladov poštou, resp. vložením do našej schránky v sídle ZAP na Dobšinského 12, Bratislava.

V prípade potreby nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adresu sekretariat@zapsk.sk prípadne telefonicky na čísle +421 948 734 010 v pracovných dňoch  v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Ďakujeme za porozumenie a želáme všetkým hlavne pevné zdravie, veľa síl, vytrvalosti a súdržnosti.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok