Povinnosť oznámenia prác 2. kategórie orgánu verejného zdravotníctva

Tento rok majú všetci zamestnávatelia prvýkrát povinnosť do 15.01.2019 ohlásiť orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na stav zamestnancov zaradených do 2. kategórie práce k 31.12.2018.

Oznámenie sa vykonáva elektronickým formulárom, ktorý nájdete tu. V dokumente je potrebné vyplniť základné údaje zamestnávateľa, pracovisko, názov pracovnej pozície zamestnancov podľa pracovnej zmluvy a číslo Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08. Link na klasifikáciu nájdete vo formulári alebo klasifikáciu je možné nájsť na https://isco.klasifikacia.sk/.

Po vyplnení formuláru je potrebné kliknúť na spodné tlačidlo Skontrolovať. Je nevyhnutné položky označené červenou (chybné alebo povinné) opraviť/vyplniť. Po prekontrolovaní kliknúť na Uložiť. Výsledný súbor s názvom ElektronickeOznamovanieKategorie2.xml odoslať ako prílohu k e-mailu na adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.uvzsr.sk v sekcii Kategórie práce 2.

Vzhľadom k tomu, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, budú regionálne úrady uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Ak v prípade otázok nenájdete odpovede nižšie v „Usmernení na vypĺňanie“ a v „Odpovediach na najčastejšie otázky“, kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR na e-mailovej adrese uvedenej v Usmernení na vypĺňanie ppl@uvzsr.sk prípadne na telefónnych číslach 02/49 284 241, 02/49 284 361 a 02/49 284 248.

2 thoughts on “Povinnosť oznámenia prác 2. kategórie orgánu verejného zdravotníctva

  1. Kategórie prác: Zdravotneja sestre ma prináleži kategoria 3,prislušne čislo 3221.Ambulantnej zdrav.sestre prináleži kategoria 3, číslo 3221001. Ak zdr.sestra robí aj amnistrativu,t.j vstupnu branu do amb.,.resp.sekratarku, prinaleži jej kategoria 4,číslo 412.Hrabe mne abo niekomu inému?Vie ten byrokrat čo vlastne chce?

  2. Tak toto pre nás vyrokoval ZAP s Doverou? Som sklamaná . Oproti platbám v minulom roku pokles platieb o 200 – 300 Eur. Ako VLD naozaj nemám na drahé certifikované pristroje. Sústavne nám rastú náklady, dviha sa minim. mzda, platby za aktualizácie e-zdravia, za stravne listky… Kto navrhoval uvedené parametre, koeficienty.? ..Pre koho boli zmluvy robené?

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok