Stanovisko Dôvera ZP k úhrade výkonu č. 68a

 

Vážení členovia ZAP, poskytovatelia gastroenterologickej zdravotnej starostlivosti,

dovoľujeme si Vás informovať, že Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. rovnako ako Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  a Union zdravotná poisťovňa, a.s. bude naďalej pokračovať v úhrade výkonu č. 68a „Príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19“ do 31.12.2020 podľa rovnakých pravidiel aké boli dohodnuté doposiaľ. Upravená informácia bude zverejnená aj na webovej stránke Dôvera zdravotnej poisťovne najneskôr do pondelka 19.10.2020.

 

 

2 thoughts on “Stanovisko Dôvera ZP k úhrade výkonu č. 68a

 1. Dobrý deň
  Dnes som dostal protokol od poisťovni dôvera, účtovali sme im pri endoskop.vyšetreniach výkon 68a 2x, ale poisťovňa dôvera nám akceptovala 1x v dvoch prípadoch ani 1x ak to bol dohodnuté 2x tak potom prečo akceptuje len 1x.
  Neviem či je to problém len nášho pracoviska,alebo u všetkých a ako postupovať voči poisťovni.
  S pozdravom
  Ayazi

  1. Prikladám stanovisko poisťovni Dôvera a.s. na moje otázky prečo v sept.20 nám hradili v dvoch prípadoch výkon 68a 2x a u ostat. iba raz pri endoskop.výkonoch.
   Dôvera: Dobrý deň pán doktor, aktuálne je v platnosti usmernenie hlavného odborníka pre gastroenterológiu a súčasne na základe dohody s hlavným odborníkom pre gastroenterológiu je zverejnený prísľub DZP o rozsahu úhrady výkonu 68a. V zmysle uvedeného výkon 68a akceptujeme 2x v prípade poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vo všetkých ostatných prípadoch v počte 1x. Postup pri kontrole na diaľku je v súlade so zverejneným prísľubom s úhradou. V zmysle platných všeobecných zmluvných PZS je možnosť uplatnenia sporných výkonov formou opravnej dávky s dokladovaním lekárskych nálezov, z ktorých je zrejmé splnenie uvedených podmienok pre úhradu výkonu 68a. Následne bude opakovane vykázaná ZS opätovne posúdená revíznym lekárom DZP. Prikladám aj link na stránke Dôvery ZP s podmienkami úhrady výkonu 68a gastroenterológom https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii S pozdravom MUDr.Brezáni.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok