Stanovisko ZAP k odmenám zdravotníkov v prvej línii počas pandémie COVID-19

ZAP

 

Ministerstvo zdravotníctva SR so Zväzom ambulantných poskytovateľov ako najväčšou organizáciou ambulantných lekárov, ktorá zastupuje všetky odbornosti vôbec nekomunikuje ohľadom odmeňovania lekárov v prvej línii počas pandémie COVID-19, ale žiaľ ani k inej problematike. Mrzí nás, že minister zdravotníctva doteraz neprejavil ani morálne gesto voči ambulantným lekárom, aktívne sa nezaujíma a nerieši prehlbujúce sa problémy ambulantného sektora, ale naopak opakovane vo svojich mediálnych vyjadreniach uvádza, že ide vyberať tých, ktorí skutočne stáli v prvej línii v boji s pandémiou. Nikto z kompetentných vo vedení rezortu sa však nezaoberá tým, z akých, možno objektívnych, dôvodov museli byť niektoré ambulancie v nejakom čase počas pandémie zatvorené. Či mali tieto zatvorené ambulancie zabezpečené ochranné pomôcky, či nešlo o lekárov v rizikovej vekovej skupine, ktorých máme na Slovensku viac ako štvrtinu!!! a ktorým dnes musíme ďakovať za to, že práve preto, že mali ambulancie v danom čase zatvorené, sa mohli po uvoľnení opatrení do nich vrátiť a stále držia kolabujúci sa ambulantný sektor v prevádzke.

Chceme preto vyzvať ministra Krajčího, aby sa konečne začal zaoberať zdravotníctvom a jeho problémami ako celkom a aby hlavne konečne začal manažovať rezort od základov, ktorými sú ambulancie a aby po vzore svojho českého kolegu pozeral plošne na zdravotníkov ako na tých, ktorí sú v boji s COVID-19 nenahraditeľní. Ak nezvládneme pandémiu medicínsky, ekonomicky sa o to nemusíme ani pokúšať. Ľudské zdroje v zdravotníctve sú alfou a omegou a bez fungujúceho zdravotníctva nemôže fungovať žiadna spoločnosť.

 

Zväz ambulantných poskytovateľov

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok