Stanovisko Zväzu ambulantných poskytovateľov k návrhu na zvyšovanie pokút pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Zväz ambulantných poskytovateľov považuje v tomto krízovom a kritickom čase celosvetovej pandémie akékoľvek zbytočné nátlakové kroky vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, bez ktorých nedokážme udržať funkčný zdravotný systém za nič iné, ako len za vrcholový hazard so zdravím občanov.

Novela zákona o zdravotných poisťovniach, v zmysle ktorej sa neprimerane zvyšujú pokuty pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je absolútne nelegitímna a nedôvodná. V nadväznosti na aktuálne a dlhodobé zanedbanie a podfinancovanie ambulantného sektora by musel poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti pri uložení navrhovanej hornej výšky sankcie pracovať niekoľko mesiacov len na úhradu pokuty. Pri rozhodovaní o budúcom povolaní každý isto dvakrát zváži,  či je ochotný riskovať niekoľkomesačné až niekoľkoročné splácanie pokuty alebo pri rovnakých schopnostiach sa bude venovať inej, rovnako alebo lepšie ohodnotenej práci bez uvedeného rizika. Ak chceme personálne stabilizovať zdravotnícky systém, musíme ho robiť atraktívnejší, a nie naopak. Neprimerané zvyšovanie výšky sankcií zo strany ÚDZS voči poskytovateľom vnímame ako účelové. Máme za to, že ÚDZS si dlhodobo a dostatočne neplní svoje zákonné povinnosti, jeho činnosť je neefektívna a skôr statická, už rok ÚDZS funguje bez predsedu, a preto nevidíme žiadny dôvod na to, aby bez reálnej opodstatnenosti bola predmetná navrhovaná legislatívna zmena prijatá.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok