Súkromní lekári sa zaviazali, že v čase koronakrízy budú pracovať bez nároku na plat!

 

Reflexie ambulantných lekárov k aktuálnej situácii

V uplynulom týždni časť súkromných lekárov zastupovaná niektorými organizáciami pristúpila na návrh zdravotných poisťovní, že budú dostávať paušálne úhrady vo výške 75 % priemernej mesačnej platby za rok 2019. Aby sme pochopili, čo to vlastne znamená, vysvetlime si stručne ako fungujú súkromné ambulancie.

V zásade majú lekári dve možnosti. Buď podnikajú ako samostatne zárobkovo činné osoby – SZČO, alebo si založia sro-čku, kde sú sami konateľmi. V oboch prípadoch za svoju prácu dostanú od zdravotných poisťovní určitý balík peňazí, od toho odrátajú svoje skutočné náklady a ostane im “zisk”. Lekár SZČO z toho zaplatí odvody a daň, čo ostane je jeho príjem. Lekár sro je na tom “lepšie” lebo optimalizuje, zaplatí iba daň s tým vedomím, že v prípade choroby a na dôchodku nedostane od štátu nič a musí sa na to zabezpečiť sám. Je to veľmi, veľmi zjednodušené, ale chcem tým iba zdôrazniť, že toľkokrát zatracovaný zisk neštátnych ambulancií rovná sa plat lekára!

Pre názornosť si zoberme ambulanciu, ktorá mala za rok 2019 príjem od všetkých poisťovní 120 000 EUR, náklady vo výške 90 000 EUR, vykázala teda zisk pred zdanením 30 000 EUR. Nie sú to nereálne čísla, ale existuje množstvo odborností, ktoré takto ziskové nie sú,  čo sa dá ľahko overiť.

Mesačne tento lekár dostal od poisťovní 10 000 EUR, od toho odrátal 7500 EUR nákladov a ostalo mu 2 500 EUR v hrubom.

Tento rok dostane 75%, tj. 7 500 EUR a po odrátaní nákladov, ktoré sa mu nezmenili (ak náhodou nenarástli) mu ostane plat 0,00 EUR!

Áno, existujú odbornosti a ambulancie, ktoré aj pri tomto režime ostanú v pluse. Na druhej strane je ale obrovské množstvo súkromných lekárov, ktorí okrem toho, že každý deň nasadzujú krk v prvej línii a riskujú zdravie seba aj svojej rodiny, na konci každého mesiaca budú musieť vybrať peniaze z rodinnej kasy a odniesť ich do svojej ambulancie, aby mohli v tomto boji pokračovať aj na budúci mesiac.

Dve otázky na koniec:

Vážení predstavitelia tohto štátu. Naozaj si myslíte, že toto je adekvátna pomoc ľuďom, ktorých nazývate hrdinami týchto dní a od ktorých závisí, ako boj s korona vírusom nakoniec dopadne?

Predstavitelia lekárskych organizácii, ktorí ste na tento návrh pristúpili.  Stále si myslíte, že vedenie Zväzu ambulantných poskytovateľov, ktorí ako jediní ešte bojujú a snažia sa zabrániť hroziacemu kolapsu ambulantného sektora sa správajú neeticky, amorálne a zneužívajú vlastných členov pre svoje osobné záujmy?

 

Za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – člena ZAP – Ing. Juraj Smik

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok