Viera v lepšie časy …

ZAP

 

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov,

Vážení poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti!

 

Dovoľte mi, aby som sa k vám prvý, a verím, že aj poslednýkrát, prihovorila v prvom rade osobne. Nielen za mňa, ale aj za všetkých slušných a poctivých členov Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP). Dovoľujem si vám preto poslať jasnú reakciu na množstvo informácií, ktoré som si dnes ráno prečítala v newslettri Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR) č. 9 zo dňa 2.4.2020 adresovanom členom ASL SR.

Každý znesieme veľa, ale každý pohár, do ktorého sa bude bezodne nalievať, raz pretečie. A ten pohár dnes zo strany ASL SR voči ZAP, ale i mojej osobe pretiekol úplne. Preto som dnes ráno obratom požiadala prezidenta ASL SR, MUDr. Mariana Šótha, o okamžité zaslanie akéhokoľvek dôkazu, že som sa niekde vyjadrila v tom zmysle, že Zdravita súhlasí s akýmikoľvek zmluvami so zdravotnými poisťovňami, ktoré sú navrhované formou preddavkov a pôžičiek!!!!! Táto informácie neodznela z mojich úst na žiadnom fóre. ZAP odmietol návrh Dôvery vo forme preddavkov mailom vo štvrtok dňa 26.3.2020. Tak ako v newslettri uvádza MUDr. Šóth, aj ZAP následne v piatok, dňa 27.3.2020 obdržal zo strany Dôvery upravený návrh na pokračovanie v zmluvnom vzťahu, v ktorom sa už o žiadnom zúčtovaní nehovorí. Rovnako ani v pondelok, dňa 30.3.2020, na stretnutí s ministrom zdravotníctva sme už o žiadnych preddavkoch nevraveli, nakoľko od piatku dňa 27.3.2020 nebol tento „preddavkový“ návrh aktuálny.

Pred tlačovou konferenciou ZAP-u k nezmluvnému vzťahu s Dôverou, ktorá sa konala dňa 1.4.2020 som osobne telefonicky kontaktovala MUDr. Šótha, či je pre Zdravitu návrh Dôvery, ktorý ponúka 75%-né úhrady vo forme paušálnej platby akceptovateľný (s tým, že v prípade prebodovania paušálu sa uhradia aj výkony nad paušál). MUDr. Šóth potvrdil, že tento návrh je pre Zdravitu akceptovateľný a že Zdravita má dodatky s Dôverou v tomto znení predbežne odsúhlasené (nie podpísané, čo som nikde ani nepovedala). Na otázku redaktora TV JOJ na tlačovke ZAP dňa 1.4.2020, či je pre Zdravitu návrh Dôvery akceptovateľný som sa vyjadrila, že na základe telefonátu s MUDr. Šóthom mám informáciu, že áno. Celý záznam tlačovej konferencie je samozrejme verejne k dispozícií.

Dnes ráno som preto požiadala MUDr. Šótha o okamžité zaslanie dôkazov o tom, že by som ja za ZAP niekde deklarovala, že Zdravita súhlasí s preddavkami alebo o verejné ospravedlnenie za šírenie nepravdivých informácií.

V Otvorenom liste ZAP-u zo dňa 2.4.2020 boli uvedené len reálne fakty, ktoré ani vedenie Zdravity v newslettri ASL SR č. 9 zo dňa 2.4.2020 nespochybnilo. Štýl slovníka vedenia Zdravity vo svojej komunikácii nebude ZAP nikdy napodobňovať, ani ho komentovať.

ZAP vždy konal a bude konať v prospech všetkých ambulantných poskytovateľov a vždy vychádzal a bude vychádzať len z reálnych a objektívnych skutočností tak, aby nikoho nikdy nepoškodil.

Držme sa preto faktov. V newslettri ASL SR č. 9 je uvedené, že niekto z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) MZ SR sa vyjadril, že o existencii ZAP-u sa dozvedel až z tlačovky zo dňa 1.4.2020. Generálny riaditeľ IZP Martin Smatana dnes deklaroval, že on je jediný, ktorý za IZP oficiálne komunikuje a nikdy sa v tomto zmysle nevyjadril, nakoľko ZAP eviduje ako organizáciu zastupujúcu 2000 ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od jej vzniku v roku 2015. O pravdivosti tvrdenia vedenia Zdravity aj vo vzťahu k IZP existujú preto vážne pochybnosti.

Je nemožné, aby všetky fakty, ktoré sú uvedené v Otvorenom liste ZAP-u zo dňa 2.4.2020 nemalo k dispozícii aj vedenie Zdravity. Videli sme vzorce a prepočty, ktoré boli uvedené v newslettri ASL SR č. 9 zo dňa 2.4.2020 k financovaniu a platov lekárov. Poďme spolu trochu počítať. Ak je pravda, že ambulanciám, ktoré zastupuje Zdravita bude na prekonanie situácie v súvislosti s COVID-19 stačiť úhrada vo výške 75% priemerných mesačných výdavkov za rok 2019, tak by z tohto tvrdenia muselo vyplývať nasledovné. V súvislosti s pandémiou očakávame navýšených nákladov ambulancií vo výške 10-20% na osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)  a dezinfekčné prostriedky, ktoré v poslednom období zvýšili svoju cenu a pokles ich cien sa očakávať nedá. Ak spočítame tieto dve čísla (75% paušál + ďalšie zvýšené výdavky na OOPP), v režime ktorých by mali ambulancie počas pandémie fungovať, vychádza nám, že priemerný čistý zisk z mesačných úhrad zo zdravotných poisťovní tých ambulancií, ktoré zastupuje Zdravita by mal byť na úrovni 35-45%. Môžeme vás uistiť, že ak by k rovnakým prepočtom došiel aj ZAP, tak by sme naše požiadavky na pokračovanie v zmluvnom vzťahu  so zdravotnými poisťovňami od 1.4.2020 považovali za nemorálne. Len obyčajným sedliackym rozumom, bez aplikovania vyššej zložitej matematiky vedenia Zdravity nám vychádza, že buď mala Zdravita doposiaľ výrazne lepšie zmluvy, čo necháva na posúdenie samotných ambulancií združených v Zdravite alebo niekde došlo k chybe v systéme.

Nebudem ďalej rozvádzať informácie a hrubosť, ktoré predviedlo vedenie Zdravity v poslednom newslettri ASL SR č. 9 zo dňa 2.4.2020, ale naopak chcem vyzvať, aby všetci poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti zdravým sedliackym rozumom posúdili nasledovné fakty:

 1. Vieme, že nikto z vás nemal zisky na úrovni 35-45% v minulom roku.
 2. Vieme, že sme na začiatku pandémie, a nie na jej vrchole, z čoho vyplýva, že množstvo OOOP, ktoré budeme musieť nakupovať, bude ešte vyššie.
 3. Nikto z nás nevie bohužiaľ dnes predpovedať presný vývoj pandémie, a preto verím, že len stabilizovaný a konzistentný ambulantný sektor môže byť skutočnou oporou pre zvládnutie epidémie v prvej línie.
 4. Ak teraz bude stáť štát stabilizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti o 20-25% viac a nezabezpečí ju, tak dôsledky zrútenia celého systému budú minimálne 20 až 25-násobne väčšie. Tieto dva údaje sa preto nedajú ani porovnávať.

Dovoľte mi ešte jedno malé prirovnanie: Celá táto situácia je rovnaká ako keď vycestujete a nezaplatíte si poistku. Ale tentokrát cestujete na miesto, kde sa vám určite niečo stane. A vy si pritom poviete, že to možno budete vedieť riešiť lacnejšie. My v ZAP-e však nie sme takí hazardéri, aby sme také riziko boli ochotní podstúpiť.

 

Vážení členovia ZAP-u!

Celkom nerozumiem tomu, aký problém/rozdiel??? vidíte medzi podmienkami financovania v Dôvere od 1.4.2020 pre ZAP a Zdravitu, keďže sú v tomto okamihu úplne rovnaké!!!!! S jediným rozdielom, že ZAP má deklarovanú ich úhradu zatiaľ aj bez podpísanej zmluvy, nakoľko rokujeme o takých podmienkach pre členov ZAP, ktoré považujeme pre ZAP za absolútne oprávnené a reálne.

Tak ako sme vás newslettrom informovali, Dôvera vo svojom stanovisku zo dňa 1.4.2020 prisľúbila hradiť poskytovateľom v ZAP-e vykázanú zdravotnú starostlivosť od 1.4.2020 v plnom rozsahu za tých istých podmienok, ktoré nám boli ponúknuté od 1.4.2020 (teda pre ŠAS 75%-ný paušál, ktorý ak sa preboduje, tak sa uhradí aj všetko nad paušál) a to aj napriek tomu, že na týchto podmienkach sme sa zatiaľ nedohodli a nemáme podpísané zmluvy.

O všetkých nových skutočnostiach a priebehu rokovaní budeme všetkých včas informovať.

Prajem všetkým krásny víkend a hlavne veľa zdravia a síl (aj) do ďalšieho boja s pandémiou.

S úctou

Zuzana Dolinková

Výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ZAP

 

 

10 thoughts on “Viera v lepšie časy …

 1. Mám taký pocit, že sa dostávame do situácie, v ktorej sme boli pred 1,5 rokom. Zase sa tu začína viesť akási „vojna“ medzi ZAP a Zdravitou, Je to fakt treba? Zase tu ide o akési hrotenie situácie. No určite viacerí, nielen ja, sa už takto vystresovať nechceme. Nakoniec sme zmluvy mali, no v podstate to, o čo sa bojovalo, sme aj tak nedosiahli. Teraz to začína štartovať podobným spôsobom. Ak teda dôvera prisľúbila dať paušál 75 % počas trvania pandémie, čo už zdravita má, tak kde vlastne škrípe dohoda? V tejto „prekérnej“ situácii si myslím, mnohí ZAPáci špecialisti toto príjmu bez reptania! „Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche“. Chápem to tak, že Zdravita má vyrokovaný paušál, nie preddavky, „pôžičky“. 75%. Teraz keď padá celý ekonomický systém, si niekto z rečí o ohrození celého ambulantného sektora /ide len o špecialistov v ZAPe. PL idú na paušály, tých sa tejto problém asi netýka/ nikto „ťažkú hlavu“ robiť nebude!!! Čo nechápem, že tí špecialisti, o ktorých teraz ide, mlčia. Neviem či sú spojazdnené nejaké iné kanály a problémy sa riešia inde po skupinkách, ale toto je oficiálny web ZAPu, tak by som čakal, že sa vyjadria aj iní aj tu. Celé mi to pripadá akési divné. Nás, radových členov, zaujímajú konkrétne výsledky jednaní a na tie čakáme. Nič iné nás v podstate nezaujíma. Ešte je tu VšZP a Union. Nevieme, či ZAP s nimi rokuje o nejakých paušáloch. Čo je na škodu veci, je fakt, že sa nepostupuje spolu. Zdravita a ZAP. Smutné je to, že informácie v tomto článku ale nádej na spoločný postup ZASE nedávajú. Ak teda zase sa máme naťahovať pár mesiacov, „ísť na hranu“ a potom dosiahnuť to, čo Zdravita už teraz má vyrokované, tak asi budú viacerí uvažovať o tom, že v tej Zdravite nakoniec i skončia. Ak ovšem už na tom niektorí nepracujú. Možno sú to trochu „tvrdšie“ slová, ale berte to ako „priamu reč“!
  Prajem kľudný víkend.

  1. Plne súhlasím so všetkým vyššieuvedeným- komentár Dr.Šišku. Tieto dni považujem za max. nevhodnú dobu na nejaké „hrotenie“ situácie, s veľmi otáznym efektom ( názor verejnosti?- stačí si prečítať niekoľko komentárov na sme.sk….). Prajem všetkým pekný víkend

  2. Pán doktor, máte pravdu, že 75% minuloroč priemeru mnohí špecialisti prijmú bez reptania. Ale uisťujem Vás, že je veľa odborností a ambulancií, pre ktoré je 75% z minuloroč priemeru likvidačných. A tam nerátame ešte zvýšené náklady napr za OOPP… Vy si takúto situáciu zrejme neviete ani predstaviť. Ale je to tak.
   Aj za tieto ambulancie bojuje ZAP. Ostávam s pozdravom.

  3. Pán doktor, Zdravita nič nevyrokovala, proste jej vedenie zobralo Matovičom garantovaných 75% a nebol z jej strany ani pokus o nejaké jednanie či spoločný postup, a to ozaj bola reálna šanca na vyššie paušálne platby. A je „super“ prísť na rokovanie s predbežnou dohodou so Zdravitou, a zrazu je počas rokovania s poisťovňou všetko inak. Nikto neplánoval nejaké protestné akcie ani nič podobné, snažili sme sa len vyjednať lepšie podmienky a tiež zabezpečiť mechanizmy, aby chronicky podfinancované ambulancie toto ťažké obdobie zvládli, navrhovali sme určitý limit, pod ktorý by nikto nepadol. Hovoríte, že Vás nezaujíma nič, len výsledok rokovania. Ale ako má vedenie ZAPu vyrokovať lepšie podmienky, keď nemá podporu v členskej základni? Pokiaľ budeme takíto pasívni, nič nedosiahneme a potom naozaj nemá význam chodiť na jednania, proste zobrať, čo nám dajú a držať hubu a krok. Chcete to ? Ak by v decembri 2018 bola členská základňa jednotná a všetci vydržali, mohli sme byť niekde inde. Takže preto sme vtedy nič nedosiahli, pretože väčšina členov ZAPu cúvla. Alebo ste so súčasným stavom ambulantného sektora spokojný? Verte mi, že nám nikto nedá viac len tak, pre pekné oči. Jednoducho ak niečo chceme, musíme si to pýtať a byť ochotní za to aj niekedy obetovať svoju komfortnú zónu, ísť niekedy aj do rizika a zabojovať. Prepáčte tie „tvrdšie slová“, ale je to tak. S pozdravom

 2. Dobrý deň,
  v zmysle dohodnutých zmluvných a cenových podmienok medzi ZAP a Dôverou od 1.4.2020 je nastavený platobný mechanizmus úhrad iný pre špecialistov a iný pre kapitačné segmenty, teda pre VLD, VLDD a GYN.
  Špecialisti štandardne vykazujú zdravotné výkony, ale v prípade, že nenabodujú za daný mesiac výkony v hodnote, ktorá zodpovedá 75% priemerných mesačných úhrad roku 2019, Dôvera ZP garantuje, že špecialistom uhradí platbu vo výške 75% priemerných mesačných úhrad roku 2019. Ak špecialista preboduje výšku 75% priemerných mesačných úhrad roku 2019, Dôvera ZP mu uhradí všetky zdravotné výkony, ktoré za daný mesiac naboduje, aj keď to bude nad 75% priemeru roku 2019. Výška paušálnej platby v sume 75% priemerných mesačných úhrad roku 2019 bude definovaná pre každého špecialistu konkrétnou sumou uvedenou v jeho dodatku účinnom od 1.4.2020.
  Pre segmenty VLD, VLDD a GYN je platobný mechanizmus nastavený tak, že okrem kapitácie (ktorej výška sa od 1.4.2020 v Dôvere ZP navýšila) sú poskytovateľom VLD, VLDD a GYN hradené nad rámec kapitácie aj všetky vykonané a oprávnene vykázané zdravotné výkony. Ak by výška kapitácie a vykázané výkony v týchto segmentoch spolu v danom mesiaci nedosahovali výšku 75% z priemerných mesačných úhrad roku 2019, Dôvera ZP garantuje doplatenie úhrad do úrovne 75% priemeru roku 2019 aj pre segmenty VLD, VLDD a GYN.
  S VšZP a Union ZP aktuálne stále prebiehajú rokovania, ktoré budú ukončené pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Predpokladáme, že VšZP a Union pristúpia k podobnému úhradovému mechanizmu na obdobie od 1.4.2020 v súvislosti s COVID-19 ako Dôvera ZP. O výsledkoch rokovaní budeme všetkých členov ZAP informovať.
  Ďakujeme za trpezlivosť a spoluprácu.

 3. Dobrý deň , stále píšete o úhradách pre VLD, VLDD, GYN a ŠAS, ale nikde sa nepíše o SVLZ ; pritom odbor FBLR je zložený z časti ŠAS a SVLZ, tak pevne dúfame všetci z odboru FBLR , že paušálne platby vo výške 75% sa budú týkať u nás aj časti ŠAS aj časti SVLZ; lebo pri počte našich zamestnancov -fyzioterapeutov, obrovských priestoroch na prenájom a obmedzeniach v poskytovaní fyzikálnej a rehabilitačnej liečby, je nevyhnutné vyrokovať paušálne platby nielen v časti ŠAS ale aj v časti SVLZ

  1. Dobrý deň, paušálne platby vo výške 75% priemerných úhrad za rok 2019 budú v Dôvera ZP platiť rovnako tak v časti ŠAS ako aj v časti SVLZ. S VšZP a Union ZP aktuálne stále prebiehajú rokovania, ktoré budú ukončené pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. O výsledkoch rokovaní budeme všetkých členov ZAP informovať. Ďakujeme za trpezlivosť a spoluprácu.

   1. Dobrý deň , včera ste mi napísali , že pre odbor FBLR paušálne platby vo výške 75% priemerných úhrad za rok 2019 budú v ZP Dôvera platiť ako v časti ŠAS tak aj v časti SVLZ a dnes vo vzorovom dodatku čítam: “Priemerné úhrady ambulancií poskytujúcich ZS v období od 1.4.2020 do 30.6.2020 v segmentoch VLD, VLDD,GYN a SVLZ budú vyhodnotené zo strany zdravotnej poisťovne , a v prípade , ak nebudú dosahovať najmenej 75% priemernej úhrady roku 2019 , bude kompenzácia zohľadnená pri následnom rokovaní o úprave zmluvných a cenových podmienok.” Takže dnes už neplatí tých sľúbených 75% paušálnych platieb pre SVLZ? Kompenzácia bude zohľadnená pri následnom rokovaní o úprave zmluvných a cenových podmienok – a kedy bude to následné rokovanie? Keď budeme musieť prepustiť našich zamestnancov – fyzioterapeutov, lebo nebudeme mať na ich výplaty ? Takže odbor FBLR v časti SVLZ v mesiacoch apríl až jún 2020 nedostane v časti SVLZ sľúbených 75% paušálnych platieb?

    1. Dobrý deň. Podľa dodatkov platnýách od 1.4.2020 a Dohody o zmluvných a cenových podmienkach uzatvorenej medzi Dôvera a ZAP je garancia 75% z priemerných mesačných platieb pre všetky segmentym, vrátane SVaLZ. Pekný deň. S pozdravom, Z. Dolinková

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok