Otvorený list ZAP k aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19 a k nezmluvnému vzťahu 1800 ambulancií s Dôvera ZP od 1.4.2020

 

                                                                                          V Bratislave dňa 2. apríla 2020

Vec:

Otvorený list Zväzu ambulantných poskytovateľov k aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19 a k nezmluvnému vzťahu 1800 ambulancií s Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. od 1.4.2020

 

Vážení poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

Verejnosť Slovenskej republiky!

     Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) je presvedčený, že cieľ a záujem jeho činnosti, ale i ostatných organizácií zastupujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vrátane Zdravita, o.z., musí smerovať predovšetkým ku stabilizácii a kontinuite fungovania ambulantného sektora.

    Dňa 2. apríla 2020 sme však boli zo strany združenia ambulantných poskytovateľov Zdravita, o.z. svedkami hry, ktorá síce môže Zdravite, o.z. priniesť prechodne „etickú prestíž“, avšak len do času úplného zlyhania systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Akékoľvek následné vyjadrenie vedenia Zdravity, o.z. v budúcnosti, že ich medializovaný postoj k financovaniu ambulancií počas pandémie bol len omylom, lebo daný vývoj sa nedal očakávať, nemôže byť obhájiteľné. Je nepochybné, že aj ľudia s výrazne nižším medicínskym vzdelaním ako má vedenie Zdravity, o. z. dnes nielen tušia, ale dokonca vedia, že to najhoršie v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 nás na Slovensku ešte len čaká. Už na prelome mesiacov máj – jún 2020 budeme zrejme čeliť počtu 150 000 až 200 000 infikovaných pacientov na COVID-19. Ak už dnes majú niektoré ambulancie zvýšené náklady v súvislosti so získavaním ochranných osobných pracovných prostriedkov o 10 až 15%, je logický predpoklad, že v čase vrcholu pandémie sa tieto náklady môžu ešte zvyšovať, a to trojnásobne až štvornásobne u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Preto pokiaľ sa dostaneme do štádia vrcholu pandémie, musí byť aj celý ambulantný sektor strategicky pripravený na boj s najväčším náporom pacientov, s akým sme sa kedykoľvek v histórii slovenského zdravotníctva stretli.

     Ak však niekto chce túto situáciu zľahčovať, je pre nás neakceptovateľným partnerom do budúcnosti pri tvorbe a zabezpečovaní kontinuálneho chodu ambulantného sektora. Ruská ruleta je bezpečná hra len pre hazardérov, ktorí s úsmevom na perách tvrdia, že v piatich zo šiestich prípadov neprídete o život. Takýto prístup nie je hodný lekára, ani žiadneho zodpovedného politika, ani kohokoľvek, kto má možnosť ovplyvniť dianie v našom zdravotníctve.

    ZAP bude obratom iniciovať intersektorálne rokovania na úrovni vlády SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR, zdravotných poisťovní a zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby medializovaný a krajne nezodpovedný postoj Zdravity, o.z. k financovaniu ambulantného sektora počas pandémie COVID-19 čo najviac eliminoval. ZAP neverí, že ktorákoľvek zdravotná poisťovňa by v súčasnej mimoriadnej krízovej situácii chcela danú situáciu zneužiť k tvorbe zisku. Musíme si uvedomiť, že garancia úhrad zdravotných poisťovní vo výške 75% priemernej mesačnej úhrady roku 2019 pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti predstavuje len 67,5% plánovaných výdavkov pre ambulantný sektor na rok 2020. Z toho nám vyplýva, že zdravotné poisťovne predpokladajú minimálne tretinový alebo vyšší výpadok v ich príjmoch. Tento výpadok však nemôžu v žiadnom prípadne prevziať na svoje plecia ambulantní lekári v podobe nižších platieb. Skolabovanie ambulantného sektora by do budúcnosti znamenalo hrozbu, že nebudeme schopní zvládnuť pandémiu COVID-19 na Slovensku, čo by malo pre štát za následok nepredvídateľné ekonomické straty. Preto veríme, že každý kto je zodpovedný si plne uvedomuje, že v tomto čase šetriť  na zdravotníctve je absolútne nezodpovedný hazard s budúcnosťou nás všetkých.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, milí občania!

     Požiadavka ZAP-u na zabezpečenia financovania ambulancií na úrovni 100% priemernej mesačnej úhrady roku 2019 pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie je v žiadnom prípade požiadavkou na navýšenie úhrad, ale iba minimálnou požiadavkou na reálne pokrytie nákladov, ktoré ambulanciám vzniknú v čase pandémie. Nielen pre ZAP, ale aj pre tento štát a pre našu vládu, či ministra zdravotníctva SR musí byť kľúčovou podmienkou na zvládnutie pandémie, aby mal zastabilizovaný ambulantný sektor a vypracovaný plán, ako sa s postupným narastaním prípadov nákazy COVID-19 čo najefektívnejšie vysporiadať ešte v prvej línii.

   Dovoľujeme si preto opakovane zdôrazniť, že ZAP žiada pre všetkých ambulantných poskytovateľov úhrady za účelom stabilizácie sektoru len na úrovni 90% z pôvodne plánovaných výdavkov určených na zdravotnú starostlivosť v roku 2020. Túto našu plošnú požiadavku považujeme práve v tomto krízovom režime za prejav maximálnej a zodpovednej skromnosti, ktorá je podľa našich analýz na hranici toho, čo si môžeme dovoliť.  Chceme túto otázku vyriešiť hneď teraz a bez zbytočných prieťahov, aby sme sa mohli s maximálnym nasadením sústrediť už iba na riešenie problémov, ktoré prináša pandémia COVID-19.

      Štát sa dnes chová ako hasič, ktorý tvrdí, že v čase najhoršieho požiaru mu stačí o jednu tretinu menej vody ako keď nehorí.

     Zároveň si dovoľujeme požiadať všetkých kolegov, aby v zmysle tohto otvoreného listu informovali aj svojich ostatných kolegov, ktorí sú združení alebo nezdružení v iných organizáciách. V danej chvíli nemáme totiž žiadny priestor baviť sa o peniazoch, ale v prvom rade musíme zostavovať plány, čo budeme robiť zajtra, ako si vzájomne budeme pomáhať a ako spoločne vytvoríme hrádzu, ktorá, ak boh dá, udrží pandémiu na Slovensku na uzde.

     Ak dnes niektorí politici, médiá alebo iní ľudia, ktorí nemajú dostatočné znalosti kritizujú naše oprávnené požiadavky na stabilizáciu ambulantného sektora, tak ich touto cestou veľmi pekne prosíme, aby si dali aspoň tú námahu a prečítali si ako prebieha vývoj pandémie v Taliansku alebo Španielsku. Ak aj potom bude ešte niekto chcieť vyzývať ambulantný sektor k väčšiemu šetreniu, uvedené konanie nemôžeme v danej situácii považovať za nič iné len za prejav flagrantnej neschopnosti vnímať realitu. Nikto nikomu nemôže vyčítať neschopnosť posúdiť riziká aktuálneho stavu, ale človek, ktorý nemá tieto predpoklady by mal nájsť svoje miesto skôr ako pomocník, než ako mienkotvorca.

     Preto vyzývame všetkých zainteresovaných, aby sa v aktuálnej krízovej situácii zodpovedne a v čo najkratšom čase zaoberali doriešením všetkých nevyhnutných potrieb ambulantného sektora. A aby sme spoločnými silami riešili predovšetkým organizáciu práce na našich ambulanciách a ich prípadnú potrebnú reprofilizáciu za účelom stabilizovania pandémie COVID-19.

       Predstavenstvo a Správna rada ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok