Testovania skríningovými antigénovými testami SARS-CoV-2 na ambulanciách

ZAP

 

Zväz ambulantných poskytovateľov víta možnosť testovania skríningovými antigénovými testami SARS-CoV-2 na ambulanciách, avšak nepovažuje za reálne, aby testovanie bolo dostupné v každej ambulancii. Súhlasíme, aby uvedenú možnosť mohli ambulancie využívať v rámci svojich časových a personálnych kapacít tak, aby bol zabezpečený správny manažment práce a maximálna ochrana zdravia pacientov a zdravotníkov.

Vzhľadom na to, že vykonávanie antigénového testovania na ambulancii musí byť bezpodmienečne v súlade so všetkými nevyhnutnými epidemiologickými opatreniami, môže predstavovať narušenie bežného chodu prevádzky ambulancie. Zo strany zdravotných poisťovní je tento výkon hradený v závislosti od typu vyšetrovacej metódy, ktorú lekár pri vyhodnocovaní testovania použije, a to vo výške približne 10 EUR, resp. 15 EUR použitím špeciálneho prístroja. Úhradu zdravotných poisťovní za tento výkon považujeme za nedostatočnú, nakoľko jej výška v adekvátnej miere nezohľadňuje trhovú cenu testov, cenu práce lekára, osobné ochranné pracovné pomôcky a potencionálne epidemiologické riziko spojené so zdravotným výkonom.

One thought on “Testovania skríningovými antigénovými testami SARS-CoV-2 na ambulanciách

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok