Tlačová správa: ZAP a VšZP sa zatiaľ na pokračovaní v zmluvnom vzťahu nedohodli

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP:

„Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) ku dňu 31.12.2021 vypršali zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a.s. (VšZP) čím ZAP a VšZP vstúpili do dohodovacieho konania, ktoré sa skončí dňa 31.3.2022. Pokiaľ nepríde k dohode, k 1.4.2022, približne 1700 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nepredĺži zmluvný vzťah s VšZP. Napriek snahe ZAP o rokovania už od začiatku novembra 2021, prišla prvá ponuka od VšZP k úprave zmluvných a cenových podmienok až dňa 16.2.2022, teda 6 týždňov po vstupe do dohodovacieho konania a poisťovňa dodnes nepredložila takú ponuku, ktorá by reflektovala katastrofálnu situáciu v ambulantnom sektore a umožnila jeho ďalšie fungovanie bez zníženia kvality zdravotnej starostlivosti. Predložená ponuka zďaleka nepokrýva reálne zvýšenie nákladov spôsobených pandémiou a ekonomickou krízou a súčasne je výrazne horšia ako ponuky ďalších dvoch zdravotných poisťovní. Návrh VšZP je zároveň podmienený úspornými opatreniami na strane poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, ktoré budú mať bezpochyby negatívny dopad na liečbu poistencov VšZP v ambulanciách.“

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok