Tlačová správa ZAP – ZAP žiada MZ SR a VÚC o urýchlené stretnutie za účelom krízovej koordinácie postupu povolávania ambulantných lekárov do nemocníc (1.1.2021)

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Zväz ambulantných poskytovateľov žiada Ministerstvo zdravotníctva SR

a vyššie územné celky o urýchlené stretnutie za účelom krízovej koordinácie postupu povolávania ambulantných lekárov do nemocníc

 

 

(Bratislava, 1. januára 2021)

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) si plne uvedomuje vážnosť situácie, v ktorej sa nachádza slovenské zdravotníctvo, a preto žiada Ministerstvo zdravotníctva SR a  vyššie územné celky o zorganizovanie urýchleného stretnutia zástupcov poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, odborných spoločností primárnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zástupcov nemocníc a kompetentných okresných úradov za účelom jasného zadefinovania mechanizmu ukladania pracovnej povinnosti ambulantným lekárom na prácu v nemocniciach.

 

Krízová situácia si vyžaduje krízové riešenia. Zväz ambulantných poskytovateľov si túto skutočnosť plne uvedomuje. Vzhľadom na postavenie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v ktorých ambulantní lekári pôsobia ako konatelia spoločností so všetkou zodpovednosťou voči svojím pacientom, zamestnancom a zdravotným poisťovniam, považujeme za nevyhnutné okamžite koordinovať ambulantný segment s ostatnými segmentami zdravotnej starostlivosti v najvyššom záujme, ktorým je zabezpečovanie ochrany zdravia všetkých našich občanov.

Zuzana Dolinková, prezidentka ZAP:

,,ZAP už 9 mesiacov upozorňuje na nevyhnutnosť spolupráce kompetentných s odborníkmi v teréne. Dnes, v čase doručovania rozhodnutí o uložení pracovnej povinnosti ambulantným lekárom na prácu v nemocniciach, je už skutočne nevyhnutné presne dohodnúť, akým mechanizmom bude zabezpečená zdravotná starostlivosť na Slovensku tak, aby zostala plne funkčná ambulantná sieť, ktorá odkláňa nápor pacientov na nemocnice, ale zároveň, aby nemocnice dostali potrebnú pomoc. Považujeme za naliehavé okamžite otvoriť diskusiu o nastavení celého organizačno-právneho procesu so zástupcami poskytovateľov, dohodnúť pravidlá a potom ich zrozumiteľne komunikovať všetkým zúčastneným.“

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo zdravotníctva, ani okresné úrady (ktoré na podnet nemocnice ako subjektu hospodárskej mobilizácie ukladajú pracovnú povinnosť) nemajú presné informácie o personálnom obsadení ambulancií, o vekovom zložení ich zamestnancov, ani o reálnom zabezpečení regionálnej ambulantnej siete, jediné efektívne a funkčné riešenie celej organizácie je možné dosiahnuť len v spolupráci okresných úradov, vyšších územných celkov, zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a odborných spoločnosti s ich hlavnými odborníkmi.

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok