Tlačová správa ZAP k dohode medzi LOZ a vládou SR zo dňa 26.11.2022

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP:

„ZAP s úľavou víta dohodu medzi LOZ a vládou SR. Dovoľuje si však zároveň dôrazne upozorniť, že táto dohoda sa nijako netýka ambulancií a ich personálu mimo nemocničných zariadení, akoby sa mylne mohla verejnosť domnievať z informácií, ktoré zazneli na tlačovej konferencii bezprostredne po dohode. Neštátne ambulancie, ktoré zastupujú drvivú väčšinu prednemocničnej starostlivosti na Slovensku a ošetria približne 60% všetkých pacientov, nemôžu za súčasného modelu financovania ďalej udržať svoj chod. ZAP už niekoľko týždňov odmieta návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 a upozorňuje na neriešenie nárastu cien energií, ako i ostatných problémov, ktoré vedú k neustálemu zatváraniu ambulantných zariadení. Doteraz sme trpezlivo čakali s ohľadom na prebiehajúce rokovania s odborármi a ponechávali priestor na ich vzájomnú dohodu. Teraz dôrazne apelujeme na vládu a parlament SR, aby sa urýchlene  začal zaoberať aj predloženými požiadavkami a potrebami ambulantného sektora a na tieto pri schvaľovaní štátneho rozpočtu a prijímaní legislatívy aj prihliadal. Ambulantný sektor totiž v štátnom rozpočte nielen, že zďaleka nedosahuje výšku alokovaných zdrojov na nemocničnú starostlivosť, nemyslí sa naň ani v súvislosti so stabilizáciou personálu, výškou inflácie a už vôbec nemá k dispozícií žiadne riešenie energetickej krízy, na čo upozorňujú aj analytici. Veríme, že aj my budeme môcť pokračovať v efektívnych rokovaniach s kompetentnými a spoločne zabránime kolapsu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v slovenských ambulanciách, ktoré by v prípade neriešenia našich problémov nastalo už začiatkom roka 2023.“

One thought on “Tlačová správa ZAP k dohode medzi LOZ a vládou SR zo dňa 26.11.2022

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok