Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Tlačová správa ZAP k dohode medzi LOZ a vládou SR zo dňa 26.11.2022

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP:

„ZAP s úľavou víta dohodu medzi LOZ a vládou SR. Dovoľuje si však zároveň dôrazne upozorniť, že táto dohoda sa nijako netýka ambulancií a ich personálu mimo nemocničných zariadení, akoby sa mylne mohla verejnosť domnievať z informácií, ktoré zazneli na tlačovej konferencii bezprostredne po dohode. Neštátne ambulancie, ktoré zastupujú drvivú väčšinu prednemocničnej starostlivosti na Slovensku a ošetria približne 60% všetkých pacientov, nemôžu za súčasného modelu financovania ďalej udržať svoj chod. ZAP už niekoľko týždňov odmieta návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 a upozorňuje na neriešenie nárastu cien energií, ako i ostatných problémov, ktoré vedú k neustálemu zatváraniu ambulantných zariadení. Doteraz sme trpezlivo čakali s ohľadom na prebiehajúce rokovania s odborármi a ponechávali priestor na ich vzájomnú dohodu. Teraz dôrazne apelujeme na vládu a parlament SR, aby sa urýchlene  začal zaoberať aj predloženými požiadavkami a potrebami ambulantného sektora a na tieto pri schvaľovaní štátneho rozpočtu a prijímaní legislatívy aj prihliadal. Ambulantný sektor totiž v štátnom rozpočte nielen, že zďaleka nedosahuje výšku alokovaných zdrojov na nemocničnú starostlivosť, nemyslí sa naň ani v súvislosti so stabilizáciou personálu, výškou inflácie a už vôbec nemá k dispozícií žiadne riešenie energetickej krízy, na čo upozorňujú aj analytici. Veríme, že aj my budeme môcť pokračovať v efektívnych rokovaniach s kompetentnými a spoločne zabránime kolapsu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v slovenských ambulanciách, ktoré by v prípade neriešenia našich problémov nastalo už začiatkom roka 2023.“

Jeden komentár

  1. Stanislav Farkaš

    No tak ja som teda veľmi zvedavý…
    Podľa môjho názoru koncom roka Igor začviriká, že viac prachov nedá, a my budeme tam kde aj minulý rok – v prdeli…

Pridať komentár