Tlačová správa ZAP k návrhu vlády na jednorazové príspevky pre lekárov a zdravotnícky personál v nemocniciach

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP:

„Zväz ambulantných poskytovateľov považuje prezentovaný návrh vlády na jednorazové príspevky pre lekárov a zdravotnícky personál v nemocničnej sfére za bezprecedentné nesystémové plytvanie finančnými prostriedkami z verejných zdrojov. Okrem toho, že absolútne nerieši problém lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu v nemocniciach, vytvára priepasť medzi jednotlivými segmentmi zdravotnej starostlivosti. 

Vyzývame preto vládu, aby prestala hazardovať so zdravím svojich občanov a začala hľadať systémovo udržateľné riešenia, ktoré budú na problém slovenského zdravotníctva nazerať ako na celok, ambulantnú sféru nevynímajúc.  Ambulantný sektor zastrešuje až dve tretiny poskytovanej zdravotnej starostlivosti, no bez systémového riešenia a riadneho dofinancovania neprežije a kolaps ambulantnej sféry bude mať za následok kolaps celého zdravotníckeho systému na Slovensku.“

One thought on “Tlačová správa ZAP k návrhu vlády na jednorazové príspevky pre lekárov a zdravotnícky personál v nemocniciach

 1. Môj názor.
  S prekvapením registrujem medializovanú informáciu o dnešnom jednaní predstaviteľov SLK na Úrade vlády SR o súčasnej vážnej situácií v zdravotníctve. Podľa môjho názoru bol postoj predstaviteľov SLK , k problematike dosiaľ veľmi „uvážlivý “ skôr až vlažný , nebolo ho príliš počuť .
  V r. 2011 sa prezident SLK nekompromisne a odvážne postavil za vtedy tiež oprávnene protestujúcich lekárov.
  Zostáva iba dúfať, že sa SLK neobjaví vo funkcií Trójskeho koňa ,ktorý prispeje k zmareniu či spo-chybňovaniu doterajšieho korektného a náročného vyjednávania LOZ, ktoré ako som presvedčený
  podporuje i veľká časť lekárov, ktorí nepracujú v nemocniciach a zdanlivo sa ich to priamo nedotýka.
  Verme, že k tomu nepríde. Narušilo by to o i. značne dôveru lekárov k SLK so všetkými dôsledkami.

  26.11.2022 Miroslav Adame

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok