Union ZP – informácia k priznaniu bonusu pre ŠAS v II. polroku 2020

 

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov!

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Union zdravotná poisťovňa, a. s. (Union ZP) opäť vyhodnotila plnenie ukazovateľov kvality, efektivity a elektronizácie u jednotlivých poskytovateľov ŠAS pre účely priznania bonusov v druhom polroku 2020.

Union ZP zároveň predpokladá, že v druhom polroku 2020 budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dobiehať výpadky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti z titulu obmedzení spôsobených najmä v priebehu druhého štvrťroka tohto roku šírením ochorenia COVID-19, kedy bolo prijatých viacero opatrení na podporu poskytovateľov, vrátane poskytovania minimálnych paušálnych úhrad pre ŠAS.

S cieľom ďalej finančne podporovať i segment ŠAS a to aj pri dobiehaní zameškanej zdravotnej starostlivosti v II. polroku a v konečnom dôsledku aj zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistencov Union ZP prijala rozhodnutie každému hodnotenému ambulantnému poskytovateľovi ŠAS paušálne priznať plný bonus (0,0033 €) k základnej cene bodu ŠAS a teda výsledná cena bodu za výkony ŠAS bude 0,027 € na obdobie II. polroku 2020. Toto rozhodnutie bolo prijaté napriek tomu, že nie každému poskytovateľovi sa podarilo splniť všetky sledované ukazovatele a dosiahnuť plný bonus.

Union ZP aj naďalej záleží na zvyšovaní kvality a efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvyšovaní úrovne elektronizácie. Preto osobitne ocenia tých poskytovateľov ŠAS, ktorým sa podarilo splniť všetky sledované ukazovatele a teda aj bez vyššie uvedeného rozhodnutia by dosiahli plný bonus k základnej cene bodu za výkony ŠAS. U týchto poskytovateľov ŠAS bude vylepšený bonus k základnej cene bodu ŠAS až na 0,0049 € a teda ich výsledná cena bodu bude 0,0286 € na obdobie II. polroku 2020.

O tejto skutočnosti bude Union ZP informovať listom každého poskytovateľa ŠAS už v najbližších dňoch.

Ako sme Vás už informovali, aj od 01.07.2020 Union ZP pokračuje v uhrádzaní výkonov tzv. telemedicíny, ktorá si našla svoje uplatnenie najmä v segmente VLD a VLDD a stala sa nezanedbateľným zdrojom ich príjmu.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok