Vyhlásenie výzvy na podporu zriaďovania všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach

Dovoľujeme si vás informovať, že MZ SR v súlade s Harmonogramom vyhlasovania výziev/priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti s názvom „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-fin-podpora-vas

Od 30.9.2022 môžu záujemcovia o príspevok podávať žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch Slovenska. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že MZ SR poskytuje plnú súčinnosť pri vypĺňaní žiadostí a pri ostatných procesných krokoch súvisiacich s predkladaním žiadosti. Stačí, ak záujemca bude MZ SR kontaktovať na adrese: ambulant@health.gov.sk

Všetky bližšie informácie sú zverejnené okrem vyššie uvedeného linku na výzvu aj na webe MZ SR v sekcii „všeobecná ambulantná starostlivosť“: https://www.health.gov.sk/?vseobecna-ambulantna-starostlivost

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok