ZAP vyjadruje nesúhlasné stanovisko s prezentovaným návrhom rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023

Zväz ambulantných poskytovateľov sa dnes stretol spolu s kolegami z iných organizácií združenými v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR za zdravotníckym okrúhlym stolom s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Hlavným bodom rokovania sa stal návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.

Sme radi za príležitosť vyjadriť svoje názory. Zväz ambulantných poskytovateľov však vyjadruje nesúhlasné stanovisko s prezentovaným návrhom rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023.

„Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo je neakceptovateľný a v tomto znení nebudeme schopní podpísať dodatky o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na budúci rok. Takto doplatí na situáciu nielen ambulantný sektor, ale najmä pacient, ktorý sa nedostane k ošetreniu. Preto pevne verím, že zvíťazí zdravý rozum a matematika a poslanci a ministerstvo financií prehodnotia svoj návrh rozpočtu tak, aby bola zachovaná dostupnosť ambulantnej starostlivosti na Slovensku,“ zdôraznila prezidentka zväzu MUDr. Jaroslava Orosová.

Zväz ambulantných poskytovateľov oceňuje aj stanovisko ministra Lengvarského, ktorý sa pripojil k spoločnému postoju všetkých zúčastnených. Skonštatoval, že konečný návrh rozpočtu je nielen podľa kolegov z celého rezortu, ale aj podľa ministerstva zdravotníctva neakceptovateľný.

„Dúfam teda, že v priebehu ďalších dní až do schválenia rozpočtu vládou aj Hospodárskou a sociálnou  radou, ktorá bude zasadať zajtra, príde k takým úpravám, aby zdravotná starostlivosť mohla byť zabezpečená na patričnej úrovni,“ skonštatoval minister Lengvarský.

Záznam tlačovej konferencie: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/19228/364859

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok