ZAP má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, avšak jeho aktivity a rokovania k dofinancovaniu pokračujú!

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) po niekoľkomesačných intenzívnych jednaniach napokon dospel k dohode aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Musíme však konštatovať, že dodatky, ktorých podpis prebehne v týchto dňoch nepokryjú skutočné potreby a reálne náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré rastú každým dňom. Aj preto považuje ZAP za dôležité informovať širokú verejnosť o tom, že vo svojich jednaniach a aktivitách smerom ku kompetentným, ktorí sú zodpovední za financovanie celého sektoru nepoľaví.

Zdravotníctvo a s ním celá ambulantná sféra je na pokraji krachu a ambulancie sa z dôvodu neudržateľnosti zatvárajú naprieč celým Slovenskom bez náhrady. Zatiaľ čo počty prestarnutých a unavených lekárov neustále rednú, počet pacientov rastie a čakacie doby na jednotlivé vyšetrenia sa predlžujú. Chápeme vážnosť situácie ako i dôsledky vojny na Ukrajine o to viac, že ich denne na vlastnej koži zažívajú práve naši lekári vo svojich ambulanciách. No zdravie a ľudský život sú to najcennejšie čo máme, všetko ostatné sa dá opraviť alebo opäť postaviť. Zanedbanie zdravotnej starostlivosti, ako i šetrenie na nej, má nedozierne dopady na celú spoločnosť, ako aj na samotnú ekonomiku krajiny. Bez zdravého a ekonomicky činného obyvateľstva nebude fungovať nič!  Rozpočet, ktorý bol tvorený v čase, kedy nikto nepredpokladal, že inflácia bude atakovať dvojciferné čísla alebo že ceny energií vzrastú o stovky percent nepostačoval už pred jeho skrátením.  A preto žiadame okamžité a riadne dofinancovanie, rovnako ako aj urgentné riešenie zmeny energetickej segmentácie a zaradenie ambulatného sektora do segmentu regulovaného zákazníka. Budeme iniciovať zmenu zákona, ktorý drží lekárov a ambulancie ako vazalov v jednostranne nevýhodných podmienkach, ktoré postupne vedú k zatváraniu čoraz väčšieho počtu ambulancií na Slovensku. Budeme tiež požadovať garancie v podobe každoročného automatického navyšovania platieb o infláciu a pevne stanovené percento určené na ostatné náklady, mzdy, ako i rozvoj a obnovu ambulancií.

Dohoda s VšZP bola napriek nedostatočným navýšeniam cenových podmienok zo strany ZAP akceptovaná a podpísaná predovšetkým s ohľadom na našich pacientov a vieru, že o vážnosti situácie, ako i potrebe dofinancovať sektor zdravotníctva, dokážeme presvedčiť aj tých, ktorí rozhodujú o tom, koľko je hodný ľudský život, či starostlivosť oň. Toho času má ZAP podpísane zmluvy so všetkými troma ZP, no ani jedna z nich vzhľadom na nedostatočný rozpočet a následné imaginárne dofinancovanie nekryje potreby lekárov a žiaľ ani pacientov. Apelujeme preto na vládu SR, aby okamžite začala riešiť túto kritickú situáciu.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok