Zväz ambulantných poskytovateľov – ZAP

ZAP
zdroj: internet


“ JEDNOTA – SILA – ÚSPECH „


Prečo sme vznikli?

Zakladateľom Zväzu ambulantných poskytovateľov – ZAP – je Slovenská lekárska komora, ktorá má zo zákona množstvo legislatívnych povinností. Zastupovanie ambulantných lekárov bola len jedna časť jej činností a túto realizovala len na základe osobitného splnomocnenia, a nie z titulu členstva v SLK.

Vzhľadom na stále sa zhoršujúce podmienky a vážne problémy ambulantných lekárov sa ukázalo, že touto problematikou sa musí zaberať širší kolektív ako jedinou činnosťou. Prvými členmi ZAP sa stali lekári, ktorí dali v minulosti mandát SLK na zastupovanie v rokovaní s poisťovňami. Súčasne sa založením ZAP otvorili dvere aj pre tých ambulantných lekárov, ktorých doteraz nikto nezastupoval ako aj pre tých, ktorých zastupovali iné subjekty a nie sú s ich spôsobom zastupovania spokojní.

Nemyslíme si, že do ZAP vstúpia všetci ambulantní lekári na Slovensku. Veríme však , že vstúpia tí, ktorým nie je ľahostajný spôsob, ako s nimi zaobchádzajú zdravotné poisťovne, vládne inštitúcie i parlament.

Tí, ktorí si uvedomujú nesmierny význam svojej práce.

Doctors
zdroj: internet

Tí, za ktorými  stoja desaťtisíce vyliečených pacientov.

Tí, ktorí vedia, že žiadna poisťovňa, žiadna vláda ani žiadni   poslanci  – nelekári ešte nevyliečili žiadneho pacienta,        a teda ich nemôžu nahradiť.

Tí, ktorí vedia, že aj s minimom prostriedkov dokážu  zachraňovať životy a zdravie.                                                             A sme pevne presvedčení, že takýchto lekárov je u nás väčšina.       .

      NAŠE CIELE:

 1. dosiahnuť reálne ceny výkonov, ktoré uhrádzajú zdravotné poisťovne ambulantným lekárom za poskytovanú zdravotnú starostlivosť
 2. ukončiť diskreditačnú kampaň vedenú voči zdravotníckym pracovníkom a zvlášť voči lekárom
 3. dosiahnuť, aby sa lekárskemu povolaniu vrátilo spoločenské postavenie, ktoré si, vzhľadom na charakter svojej činnosti, oprávnene zaslúži
 4. dosiahnuť spravodlivosť a transparentnosť v systéme zdravotnej starostlivosti
 5. opakovane upozorňovať všetkých občanov, že zdravotná starostlivosť je síce poskytovaná bezplatne, ale rozhodne nie zadarmo
 6. že sa na fungovanie zdravotníctva skladajú všetci pracujúci občania formou daní a odvodov do zdravotných poisťovní
 7. dosiahnuť  prehĺbenie dôvery vo vzťahu pacient – lekár
 8. dosiahnuť, aby sa problematikou zdravotníctva začali politici a vláda SR vážne zaoberať aj mimo predvolebnej kampane1pcs-Single-Head-Medical-Cardiology-Cute-EMT-Stethoscope-for-Doctor-Nurse-Vet-Medical-Student

2 thoughts on “Zväz ambulantných poskytovateľov – ZAP

 1. Prosím opraviť e-mail kontakt pre komunikáciu: mizikova.nra@gmail.com ( nra- ako neurologická ambulancia- namiesto mizikova.hra@gmai.com ) . Môžte mi nechať prístup bez zmeny, ale kontakt pre komunikáciu prosím na správnu adresu.
  Moje komentáre:
  1.Prosím pri jednaní s VŠZP sa opýtať , či hlava a mozog nie sú až také dôležité, ako kĺby, keď popis RTG dokumentácie je uhradený rôznym špecialistom, ale neurológom nie. Popisujeme RTG lebky a chrbtice, hodnotíme CT a MR pred operáciami mozgu či platničiek. Pre niekoho je hlava a chrbtica asi menej dôležitá… Pre našich pacientov je to potrebné.
  Zistila som, že dlhý komentár sa nedá napísať, tak napíšem neskôr o ďalších problémoch v neurológii.
  Ďakujem za Vašu prácu. Alica Mižíková

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok