Ambulantní lekári – podnikatelia ako každý iný ?

      Prvá časť                                        

poistovna-e1409942632176-300x160

Prečo to bez zmluvy so zdravotnými poisťovňami nejde

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je hradené z verejného zdravotného poistenia v rozsahu, ktorý určuje zákon. Zákony určujú, že takmer všetka zdravotná starostlivosť je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia cez zdravotné poisťovne. Ak chce niekto poskytovať zdravotnú starostlivosť má v podstate dve možnosti, môže byť buď zmluvným poskytovateľom alebo nezmluvným.

Zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Má uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Poisťovňa uhrádza lekárovi poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Poisťovňa hradí pacientovi laboratórne vyšetrenia a tiež hradí lieky a zdravotnícke pomôcky.

PRAF.mno_dovera_lieky_001_jpgID-10043158-300x199

Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Pacient platí lekárovi priamo za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Pacient musí tiež pri návšteve nezmluvného poskytovateľa uhradiť laboratóriu náklady na laboratórne vyšetrenia a tiež si musí kupovať lieky a zdravotnícke pomôcky v plnej cena , bez spoluúčasti poisťovne.

To , že poisťovňa nehradí poskytnutú zdravotnú starostlivosť lekárovi, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu, je logické.

Prečo však pacientovi, s ktorým zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu má, neuhradí pri návšteve nezmluvného lekára lieky a laboratórne vyšetrenia, nebolo doteraz dostatočne zdôvodnené. Pretože pacient má nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu stanovenom zákonom. Z toho by bolo možné odvodiť, že náklady na lieky a laboratórne vyšetrenia, vydané alebo zrealizované v lekárňach a laboratóriách, s ktorými má zdravotná poisťovňa zmluvu, by mal mať hradené v každom prípade, aj keď bude vyšetrený u nezmluvného lekára, v praxi to však tak nie je.

veronika1_r6820_res
zdroj : internet

Táto prax je aj odpoveďou na otázku, prečo to bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou nejde.

Pacienti sú schopní a ochotní zaplatiť lekárovi za vyšetrenie (za 15 minútové vyšetrenie u ktoréhokoľvek špecialistu bez použitia prístrojovej techniky zaplatí každá zdravotná poisťovňa 3,84 €), avšak náklady na laboratórne vyšetrenia a lieky môžu byť mnohonásobne vyššie, ako platba za vyšetrenie a táto skutočnosť odrádza pacientov vyhľadávať nezmluvných lekárov.

Nezmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa preto v slovenskom zdravotníctve takmer nevyskytujú.

Výnimkou sú stomatológovia niekoľko špeciálnych typov ambulancií, v ktorých sú laboratórne vyšetrenia alebo lieky potrebné len výnimočne.

Lekár, ktorý chce poskytovať ambulantnú starostlivosť na svojej vlastnej ambulancii, nech by bol akokoľvek múdry, šikovný a zručný je teda prakticky odkázaný na ľubovôľu zdravotnej poisťovne. Len tá rozhodne, či mu vôbec dá zmluvu, a ak áno, aj koľko mu pridelí prostriedkov.

Myslíte si, že poskytovatelia ambulantnej starostlivosti sú podnikatelia ako každý iný?

Podľa práva áno, v skutočnosti nie.Dovera_a_jej_otrok_platitel_poistneho

MUDr. Edita Hlavačková

členka Správnej rady ZAP

3 thoughts on “Ambulantní lekári – podnikatelia ako každý iný ?

 1. Môj názor k súčasnej situácii v krátkosti :
  V zmluve nesmie byť ani zmienka o nejakom vyberaní poistného od pacienta.

  Som ochotný zrušiť zmluvu s poisť. Dôvera, prípadne Union.
  Som za dvojnásobnú cenu bodu.
  Už pred asi 2 rokmi som o tom uvažoval, avizoval som to pacientom pri vstupe do ambulancie a praktickým lekárom. Osamotený som to nakoniec nezrealizoval. Pôsobím na periférii, sám v odbore gastroenterológia. Viem, že pre lekárov v mestách, kde ich nahradia iní, je to horšie. Mne určite bude chýbať tých cca 1500Eurmesačne, ale s nádejou /alebo vierou/, že po pár mesiacoch by sa mi to
  po adekvátnej cene bodu vyplatilo. Ivan Haluška

  1. Pán kolega…ĎAKUJEM Vám za Vašu odvahu otvorene diskutovať na tejto stránke.Aj nato bola vytvorená…Funguje už dosť dlho a som smutná z toho, že sa nenájde viac kolegov, ktorí by sa vyjadrili k tomu, čo sa ICH týka…Ale na druhej strane ma teší, že patríme asi k najodvážnejším lekárom na Slovensku…

   1. Všetko je podľa mňa problém nás doktorov, že si nevážime sami seba, svoju prácu.
    Dokázali sme svoje “ ohodnotenie“ akceptovať z rúk poisťovní, čo zneužíva celý systém a hlavne pacient.
    keby sme sa sami vedlei ohodnotiť, mali by to všetci ťažšie a lekár by sa nestal tým, čím dnes je.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok