Ambulantní lekári – podnikatelia ako každý iný?

stethoskop mit euro

Druhá časť

Prečo s.r.o. a akú má spoločnosť podnikajúca dnes v zdravotníctve hodnotu?

Ambulantní lekári boli od roku 1995 postupne štátom v princípe donútení sprivatizovať svoje ambulancie. Dôvodom bola skutočnosť, že ambulancie boli v zlom stave, bola potrebná modernizácia technického vybavenia a štát na to nemal peniaze.

Preto tieto starosti a povinnosti uložil na plecia ambulantným lekárom, ktorí začali podnikať ako fyzické osoby – SZČO- živnostníci, ktorých činnosť bola upravená osobitnými predpismi.

Ambulantní lekári za peniaze, ktoré dostali od poisťovní za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v priebehu desiatich rokov zrekonštruovali ambulancie a vybavili ich modernou technikou. Naši občania tak získali prístup k ambulantnej zdravotnej starostlivosti na európskej úrovni.

slovenske-zdravotnictvo.-m.
zdroj : internet

Mnohí už zabudli, ako vyzerali ambulancie na konci deväťdesiatych rokov alebo sa práve v tom období narodili a                  nemôžu si to pamätať

 

V roku 2004 boli prijaté reformné zákony ministra Zajaca.

Podľa týchto zákonov lekár- SZČO po skončení svojej činnosti musel odovzdať svoju prax vyššiemu územnému celku. Bezodplatne.

Pokiaľ lekár podnikal ako právnická osoba- napr. spoločnosť s ručením obmedzeným ( s.r.o.), pri zmene lekára – odborného zástupcu, ambulancia pokračovala v činnosti ďalej – t.j. lekár mohol prax, do ktorej celý život investoval, predať. Preto sa od roku 2005 väčšina poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti pretransformovala z fyzickej osoby na právnickú osobu– prevažne na jednoosobové eseročky. Snažili sa tým zabezpečiť, aby ich spoločnosť mala rovnakú trhovú hodnotu, ako podnik v akomkoľvek inom sektore podnikania.

nabytok-ambulancie-1
zdroj : internet

 

V januári 2015 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP),ktorá má na trhu takmer 70% podiel, dala poskytovateľom ambulantnej starostlivosti – ambulantným lekárom, do zmluvy klauzulu, podľa ktorej pri zmene odborného zástupcu v obchodnej spoločnosti zanikne aj zmluva s poisťovňou.

Táto klauzula pripravila všetkých ambulantných lekárov o majetok vytvorený dlhoročnou prácou. Všetko , čo roky investovali do svojich ambulancií sa zrazu stalo týmto aktom bezcenné.

V preklade to totiž znamená, že lekár nebude môcť svoju ambulanciu predať, lebo nie je zaručená zmluva s najväčšou poisťovňou, bez ohľadu na to, či podniká ako fyzická osoba alebo právnická osoba.

A bez tejto zmluvy, nech je pre poskytovateľa akokoľvek nevýhodná, nemá žiadna ambulancia šancu na prežitie.

mudrtomas6
zdroj : internet

Na strane druhej hodnota uzatvorenia zmluvy zo strany VšZP výrazne stúpla.

Otázka, na základe akých kritérií bude alebo nebude Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) pokračovať v zmluvnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou, v ktorej sa zmení lekár-odborný zástupca, nebola doteraz zodpovedaná.

Kritériá , ktoré sú zverejnené aj na stránke VšZP , sú veľmi všeobecné a splní ich každý poskytovateľ ambulantnej starostlivosti.

Čo myslíte, na základe čoho sa bude VšZP rozhodovať?

6N9mwk1RQY3auMbXyfZE4g-Ilustra-n-foto

 

Myslíte si, že poskytovatelia ambulantnej starostlivosti sú podnikatelia ako každý iný?

Podľa práva áno, v skutočnosti nie.

MUDr. Edita Hlavačková
členka Správnej rady ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok