Ambulantní lekári – podnikatelia ako každý iný?

 

Tretia časť

Ako sú platení zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti? 

thumbnail_200_150_1436095188-zdravot.poist.kolaz.union.upravene

Poskytovatelia sú platení dvomi spôsobmi:

–  primárna zdravotná starostlivosť

a. Všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast:

dreamstimeextralarge_27674062
zdroj : internet
d66
zdroj : internet

Dostávajú od poisťovne každý mesiac tzv. kapitačné platby. Celkový príjem závisí od toho, koľko pacientov majú vo svojej ambulancii prihlásených. Výška kapitačnej platby sa líši podľa vekového zloženia v jednotlivých vekových kategóriách . Okrem toho majú všeobecní lekári zvlášť hradené preventívne prehliadky a niektoré výkony, ktoré sú súčasťou zmluvy s poisťovňami

 

 

.b. Gynekológovia

Časť príjmu tvoria každý mesiac kapitačné platby, podľa počtu pacientok v danej ambulancii .Časť príjmu tvoria platby za preventívne prehliadky a časť príjmu tvoria platby za ďalšie výkony, ktoré lekár v ambulancii urobí.

 

  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
MODEL RELEASED. Eye examination. Ophthalmologistusing a slit lamp to examine the health of awomanandamp;apos;s eyes. This instrument shines a fine beamof light into the eye, and magnifying lenses allowthe optician to explore the spot where the beamfalls. This examination focuses on checking thehealth of the frontal structures of the eyeincluding the eyelid, sclera, conjunctiva, iris,crystalline lens, and cornea.
zdroj : internet
  • Poskytovatelia špecializovanej ambulantnej starostlivosti – špecialisti – dostávajú platby len za výkony, ktoré v ambulancii urobia.
  • Preventívne prehliadky majú definované a hradené zo zdravotného poistenia len urológovia a gastroenterológovia
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
zdroj : internet

Tvorba cien

Ceny za kapitáciu a aj ceny za výkony určuje poskytovateľom zdravotná poisťovňa. Napriek tomu, že u nás platí Obchodný zákonník a Zákon o cenách, ceny za výkony nezohľadňujú reálne náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

money_and_hospital_0

Príklad na porovnanie:

  • za 15 minútové vyšetrenie u ktoréhokoľvek špecialistu bez použitia prístrojovej techniky zaplatí každá zdravotná poisťovňa 3,84€,
  • 15 minútové vyšetrenie psa u veterinára bez použitia prístrojovej techniky stojí 11,50 €.
  • Výpis z obchodného registra stojí na pošte 3,89€…

Každému musí byť jasné, že vyšetrenie v humánnej medicíne nemôže byť o toľko lacnejšie- ak vôbec- ako vyšetrenie vo veterinárnej medicíne.

Ein Arzt im Stress mit Akten Stapel. Bürokratie im Krankenhaus.
zdroj : internet

Preto museli ambulantní poskytovatelia nejakým spôsobom svoje ambulancie dofinancovať, aby pre svojich pacientov udržali štandard, ktorý za dvadsať rokov vybudovali. Preto sa vyberali poplatky za prednostné vyšetrenie a platby za výkony, ktoré sú nadštandardné a poisťovňa ich neuhrádza.

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti vždy vedeli efektívne využiť svoje príjmy, tiež nikdy neboli dlžníkmi Sociálnej poisťovne, ani zdravotných poisťovní.

Na rozdiel od štátnych nemocníc, ktoré majú viac ako stomiliónový dlh – voči svojim dodávateľom ako aj voči Sociálnej poisťovni ,voči zdravotným poisťovniam a boli už opakovane oddlžované.

sm-0416-003-nemocnice
zdroj : internet

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej nedostali nikdy žiadne dotácie, daňové úľavy a nikdy nemohli ani čerpať financie z prostriedkov Európskej únie.

Taktiež pri nezaplatení nájomného za jeden mesiac za prenájom priestorov majú v zmluvách zakotvené okamžité zrušenie nájomnej zmluvy.

Myslíte si, že poskytovatelia ambulantnej starostlivosti sú podnikatelia ako každý iný?

lrs_houpacka_smallPodľa práva áno, v skutočnosti nie.

MUDr. Edita Hlavačková
členka Správnej rady ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok