Novela Zákonníka práce – základná výmera dovolenky

 

S účinnosťou od 19.11.2019 sa mení ustanovenie § 103 ods. 3 Zákonníka práce upravujúce nárok na základnú osemtýždňovú dovolenku. Podľa novelizovaného ustanovovania na dovolenku v rozsahu najmenej osem týždňov má nárok:

a) pedagogický alebo odborný zamestnanec,

b) vysokoškolský učiteľ,

c) výskumný pracovník a umelecký pracovník verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,

d) zamestnanec s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Okrem toho s účinnosťou od 01.01.2020 má nárok na najmenej 5 týždňovú základnú výmeru dovolenky okrem zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 33 rokov aj zamestnanec, ktorý sa trvalo stará o dieťa.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok