Usmernenie k zasielaniu dokumentov na revíziu do VšZP – indikačné a preskripčné obmedzenia

 

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov, 

 

dovoľujeme si Vás informovať o záveroch rokovania hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo a súčasne členky Správnej rady ZAP za VLD, MUDr. Adriany Šimkovej so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., ktoré sa uskutočnilo dňa 26.11.2019 na podnet MUDr. Šimkovej vo veci udeľovania finančných sankcií všeobecným lekárom pre dospelých za nedodržanie indikačných a preskripčných obmedzení pri preskripcii liekov na odporúčanie špecialistov. V nadväznosti na uvedené stretnutie bol dohodnutý postup po obdržaní protokolu o vykonaní kontrolnej činnosti u dotknutých všeobecných lekárov pre dospelých, u ktorých bolo zistené,  že kontrolovaný liek s indikačným obmedzením bol predpísaný na doporučenie špecialistu.

 

Usmernenie k zasielaniu  dokumentov na revíziu do poisťovne:

Všeobecný lekár pre dospelých zašle doporučene správu špecialistu (fotokópiu), kde je uvedené doporučenie k predpisu preskripčne obmedzeného lieku spolu s protokolmi (ak poskytovateľ už písal odvolanie, tak aj s odvolaním), ktoré mu VšZP zaslala, a to na nižšie uvedené adresy nasledovne:

              a, na adresu krajskej pobočky VšZP v prípade, ak  poskytovateľ ešte neobdržal protokol zo VšZP na svoje písomné odvolanie, t.j. už sa písomne odvolal. Obdobný postup je aj v prípade, ak sa ešte neodvolával.

              b, na adresu generálneho riaditeľstva VšZP v Bratislave v prípade, ak poskytovateľ už obdržal zamietajúce stanovisko zo VšZP na jeho písomné odvolanie. Adresa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Oddelenie revíznych činností, Panónska cesta 2, 85104 Bratislava

 

Celé znenie zápisnice zo stretnutia hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Adriany Šimkovej so zástupcami VšZP zo dňa 26.11.2019 prikladáme tu:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok