Inkubátor mladých lekárov a lekárok

Ordinačné hodiny pediatrov

Dištancovanie sa Slovenska od nových zdravotníckych postupov WHO považuje ZAP za ohrozenie zdravia občanov SR a žiada okamžitú nápravu

Kto sme?

ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV združuje ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za
účelom presadzovania oprávnených

  • spoločenských,
  • ekonomických,
  • zamestnávateľských
  • a odborných záujmov

Zastupujeme svojich členov vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčnými poisťovňami a v prípade potreby aj vo vzťahoch s ďalšími orgánmi verejnej správy.

Zväz ambulantných poskytovateľov: JEDNOTA SILA ÚSPECH

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok