Rozhovor s MUDr. Orosovou – Rádio Regina

Ambulantný sektor ako chrbtica zdravotného systému – ITAPA konferencia

Nedostatok detských špecialistov – Ranné noviny TV JOJ

Kto sme?

ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV združuje ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za
účelom presadzovania oprávnených

  • spoločenských,
  • ekonomických,
  • zamestnávateľských
  • a odborných záujmov

Zastupujeme svojich členov vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčnými poisťovňami a v prípade potreby aj vo vzťahoch s ďalšími orgánmi verejnej správy.

Zväz ambulantných poskytovateľov: JEDNOTA SILA ÚSPECH

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok