Potrebujeme transparentné a jasne definované financovanie zdravotníctva – Rádio Slovakia International

Slovenské zdravotníctvo je pred kolapsom, počúvame z úst politikov, ale aj odbornej verejnosti. Aké sú diagnózy ambulancií našich lekárov a čo by bolo vhodné ordinovať, aby sa začalo zdravotníctvo uzdravovať? Hosťom v štúdiu Radia Slovakia International bola Naďa Trenčanská Bedušová, výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov.

„Potrebujeme transparentné a jasne definované financovanie zdravotníctva.“

Lekárske ambulancie sú chrbtovou kosťou nášho zdravotníckeho systému, ale ambulantnému systému hrozí aktuálne kolaps. Upozorňuje naň aj otvorený list, ktorý koncom októbra zaslali Ministerstvu zdravotníctva SR najväčšie zdravotnícke organizácie združené v Asociácii zamestnávateľských zväzov. Redaktorovi Jozefovi Bohunickému k tejto téme výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov Naďa Trenčanská Bedušová okrem iného povedala: „Na tento problém, ktorý kontinuálne pretrváva niekoľko rokov poukazujeme už veľmi dlhý čas. Týmto listom sa snažíme poukázať a pripraviť aj budúcu vládu na rôzne nutné kroky, ktoré je potrebné podniknúť a dotiahnuť určité úlohy, ktoré zostali rozpracované, na ktorých sme my, v spolupráci s kompetentnými z ministerstva zdravotníctva pracovali v predchádzajúcom období.“

Zo súčasných aktuálnych problémov ambulantnej sféry hovorila v rozhovore najmä o celkovom podfinancovaní zdravotníctva; o hlbokej personálnej kríze, najmä v pediatrii a o vysokom veku pediatrov; o odlive zdravotníkov do zahraničia; o zastaranom katalógu výkonov; o financovaní a nevyhnutnej modernizácii ambulancií; ale aj o frustrácii zdravotníckeho personálu v ambulanciách. Poslucháčom Rádia International veľmi detailne vysvetlila aj poslanie Zväzu ambulantných poskytovateľov nielen pre lekárov, ale najmä pre pacientov.

Záznam relácie: https://skrsi.rtvs.sk/clanky/spolocnost/343967/problemy-lekarov-v-ambulanciach

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok