Poskytovatelia odmietajú novú povinnosť – Raňajky TA3

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová vystúpila dňa 19.12.2023 v Raňajkách televízie TA3 k téme pripravovanej novej povinnosti vystavovania elektronickej PN špecialistami, ktorá by mala platiť od 1.1. 2024.

„Táto zmena nastala na základe novely zákona z roku 2022 bez akejkoľvek konzultácie so špecialistami. Problém má dve roviny. Štát síce prijal novelu, ale absolútne zlyhal v príprave jej implementácie. Špecialisti, na rozdiel od všeobecných lekárov, nemajú žiadne vedomosti o posudkovom lekárstve. Špecialistov dodnes nikto nekontaktoval zo strany Sociálnej poisťovne. Ďalším problémom je prístup k údajom pacienta, pretože špecialisti nemajú rovnaký prístup k pacientským údajom v elektronickom zdravotníctve ako všeobecní lekári.“

Prezidentka zväzu doktorka Orosová na podklade týchto argumentov konštatovala, že špecialisti nemôžu technicky od 1.1.2024 začať vypisovať PN-ky. A za druhý veľký problém pokladá už dnes nedostatočnú sieť špecializovaných ambulancií a pokiaľ lekárom pribudne administratívna záťaž s vypisovaním PN-niek, o to menej pacientov sa v nich vyšetrí. „Boli by sme radi, keby sme čas v ambulanciách mohli venovať pacientom a nie ďalšej administratívnej záťaži.“

Zväz ambulantných poskytovateľov žiada o odklad tejto povinnosti minimálne na jeden rok, s podmienkou, aby bola povinnosť zmenená na možnosť a aby si štát najskôr splnil svoje povinnosti.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok