Chaos okolo elektronických PN – Ranné noviny TV JOJ

„Robíme zmeny, bez toho, aby sme to konzultovali s tými, ktorých sa to týka a nakoniec na to doplatí pacient.“

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová vystúpila 8. 1. 2024 v Ranných novinách TV JOJ k téme predpisovania elektronických PN-iek špecialistami.

Na úvod diskusie zdôraznila, že ako zväz zastupujú nielen špecialistov, ale aj všeobecných lekárov. Vysvetlila, že na stretnutí v júni 2021 sa so všetkými zainteresovanými stranami zhodli, že ako špecialisti v zásade ePN-ku neodmietajú, ale téma vyžaduje splnenie niektorých podmienok a ďalšiu diskusiu. K tomu však podľa nej neprišlo.

„Bol schválený zákon, ktorý bez akejkoľvek prechodnej doby, bez možnosti zaškolenia sa uložil špecialistom od 1.1.2024 povinnosť vystavovať ePN-ky, napriek tomu, že špecialisti nikdy PN-ky nevystavovali ani v papierovej podobe, tak ako to robili všeobecní lekári desaťročia.“

Podľa nej štát v roku 2021 schváli zákon, ale nespravil nič pre jeho implementáciu.

„Problémom nie sú kliky v počítači, problémom je to, že posudzovať spôsobilosť alebo nespôsobilosť na prácu je agenda posudkového lekárstva. Všeobecní lekári ju majú v predatestačnej prípravy a my sme sa ju ako špecialisti nikdy neučili,“ vysvetlila prezidentka zväzu Jaroslava Orosová. Zároveň upozornila, že táto agenta v ambulanciách špecialistov výrazne predĺži čakacie doby pacientov na vyšetrenia.

Relácia v archíve (od 13:30)

One thought on “Chaos okolo elektronických PN – Ranné noviny TV JOJ

  1. Dobrý deň, ak sa nepodarí zmeniť navrhnutie e PN- navrhujem vziať úplne kapitáciu praktickým lekárom a platiť im len za výkony vyšetrených pacientov, ktorí sú u neho zapísaní ( potom už nie kapitovaní), tak ako špecialistom. Platiť za výkony podľa ich špecializácie ,,všeobecného lekárstva „.
    Po vypočutí záznamu z ranných novín vyplýva, že o e PN lekári ZAP diskutovali v r. 2021, ale námietky zo strany špecialistov neboli jednoznačné, zásadné odmietavé. A tí, ktorí urobili túto zmenu preto neurobili chybu, len využili absenciu jednoznačného nesúhlasu písania e PN špecialistami. Už sa nečudujem. Zastupujúci lekári musia jednoznačne vyjadriť svoj názor, nielen ,,úplne nesúhlasiť“, buď áno alebo nie, trvať na predložení zmeny do zákonu k nahliadnutiu a podpísaniu pred uverejnením. Zástupcovia ZAP u musia byť jednotní v názoroch pre všetky skupiny lekárov, inak vidíme aktuálne výsledok ( všeobecní proti špecialistom). Ďakujem.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok